Profesjonelle til fingerspissene

Grieg Investor er velkjent for vårt høye kompetansenivå og vår evne til å integrere og synkronisere vår kompetanse med din virksomhet. Samarbeid med oss reduserer usikkerhet, verdiøker din forretning og bidrar til å effektivisere dine forretningsprosesser.

Ærlighet varer lengst

Vi mennesker er ofte skrudd sammen på en slik måte at vi ønsker trygghet og sikkerhet. Litt sånn er det innenfor kapitalforvaltning også. Markedet for kapitalforvaltning består av mange aktører med et utall forslag av investeringsmuligheter. Grieg Investor skiller seg ut fordi vi ikke er en av de mange aktørene.

Vi har ingen egne fondsprodukter og er heller ikke eid av noen produktleverandører. Det vi gjør, er å gi deg råd om hvilke fond og løsninger du bør velge blant de mange. Sammen med kundene lager vi robuste, realistiske investeringsstrategier, tuftet på realistiske forventninger og grundige analyser.


Vi hjelper deg på disse områdene:

Investeringsstrategi

Investeringsstrategien må gjenspeile risikovilje og risikobærende evne. Sammen med kunden kartlegges og analyseres fremtidige forpliktelser og avkastningskrav

Les mer >
Forvalteranalyse

Vi har ingen egne fondsprodukter og er heller ikke eid av noen produktleverandør. Det vi gjør, er å gi deg råd om hvilke produkt man bør velge blant de mange.

Les mer >
Transaksjoner/oppgjør

Grieg Investor har gode transaksjonssystemer og egne ansatte som jobber dedikert med transaksjonshåndtering. Dette sikrer en profesjonell transaksjonshåndtering som inkluderer kjøp/salg, eventuelle valutavekslinger samt oppfølging av dokumentasjonskrav.

Les mer >
Rapportering

Våre kunder mottar på månedlig basis en skreddersydd avkastningsrapport som viser utviklingen i porteføljen. Månedsrapporten gir en lettfattet og oversiktlig gjennomgang av utviklingen i kundens portefølje.

Les mer >

Fondsbarometeret

Fondsbarometeret er en månedlig rapport som tar for seg utviklingen i kapitalmarkedene inneværende år, hvilke faktorer som har betydning for denne utviklingen, samt resultatene til fondsforvalterne.

Last ned siste versjon
Få rapporten på epost

Fieldset

 

Kunnskap

Menneskene som jobber hos oss er unike, kompetente, fremtidsrettet
og spesialister innenfor våre fagområder.

Vi kan med hånden på hjertet si at Grieg Investor ikke er som andre aktører innenfor kapitalforvalting. Vi er bransjens mest anerkjente aktør, velkjent for vårt høye kompetansenivå og vår evne til å integrere og synkronisere vår kompetanse med din virksomhet.

Våre kunder

Grieg Investor har en sterk posisjon som uavhengig investeringsrådgiver for en rekke foreninger, stiftelser, pensjonskasser, kommuner og familieeide selskap i Norge. Flere av landets største og mest anerkjente investorer benytter våre tjenester.

Min snart 30 år lange erfaring med forvaltning av pensjonsmidler, i inn og utland, har lært meg betydningen av å benytte uavhengige investeringsspesialister med høy kompetanse og
erfaring fra motgangstider, som kan skille det vesentlige fra det uvesentlige og fremstiller det på en enkel måte, som stiller opp når vi behøver dem samt tør å si meg og mine prinsipaler imot, og som
ikke minst kan bevise gjennom sine resultater at de skaper merverdi for sine kunder over tid.
For Redningsselskapet er Grieg Investor en profesjonell, nødvendig og viktig samarbeidspartner. De holder hva de lover og fremstår som en troverdig og seriøs aktør. Grieg Investor har en sterk posisjon som uavhengig investeringsrådgiver som utarbeider solide investeringsstrategier. De leverer gjennomarbeidede månedlige rapporter, gir råd om hvilke fond og løsninger vi bør velge, samtidig som de sitter på spesialkompetanse innenfor kapitalforvaltning.

Aktuelle nyheter

barometer_optimist_fondsbarometer

Fondsbarometeret september 2014

Markedsuroen fra juli og august fortsatte inn i september, norske aksjer fikk også i september en svak negativ avkastning på -0,3% (Hovedindeksen), samme som i august. Norske small cap aksjer falt imidlertid hele -4,4% i september.

Norske statsobligasjoner hadde en flat utvikling i september med en avkastning på 0,09%, hittil i år er avkastningen på 2,5%. Globalt var avkastningen svakere. Stats- og kredittobligasjoner falt med hhv. -0,1% og -0,8% i september, hittil i år er avkastningen på +6,6% og +5,8%.

Last ned
barometer_optimist_fondsbarometer

Fondsbarometeret mai 2014

Mai ble årets beste måned så langt for norske aksjer med en oppgang på hele 4,6% og er nå opp 10,3% for året. Utenlandske aksjer målt i norske kroner hadde ikke en like sterk utvikling, men også her ble mai den beste måneden så langt i år. MSCI World steg med 2,2%, og har en avkastning hittil i år på 2,6%. Målt i lokal valuta har MSCI World en avkastning på +4,0% hittil i år. Emerging markets hadde også rekordutvikling i mai og var opp 3,7% målt i NOK, hittil i år er avkastningen på 1,7% målt i NOK.

Last ned