Kompetent, fremtidsrettet og anerkjent

Grieg Investor besitter en unik kompetanse få andre kapitalforvaltermiljøer i Norge har. Dette gjør oss til en attraktiv samarbeidspartner.

Ærlighet varer lengst

Vi mennesker er ofte skrudd sammen på en slik måte at vi ønsker trygghet og sikkerhet. Litt sånn er det innenfor kapitalforvaltning også. Markedet for kapitalforvaltning består av mange aktører med et utall forslag av investeringsmuligheter. Grieg Investor skiller seg ut fordi vi ikke er en av de mange aktørene.

Vi har ingen egne fondsprodukter og er heller ikke eid av noen produktleverandører. Det vi gjør, er å gi deg råd om hvilke fond og løsninger du bør velge blant de mange. Sammen med kundene lager vi robuste, realistiske investeringsstrategier, tuftet på realistiske forventninger og grundige analyser.


Vi hjelper deg på disse områdene:

Investeringsstrategi

Investeringsstrategien må gjenspeile risikovilje og risikobærende evne. Sammen med kunden kartlegges og analyseres fremtidige forpliktelser og avkastningskrav

Les mer >
Forvalteranalyse

Vi har ingen egne fondsprodukter og er heller ikke eid av noen produktleverandør. Det vi gjør, er å gi deg råd om hvilke produkt man bør velge blant de mange.

Les mer >
Transaksjoner/oppgjør

Grieg Investor har gode transaksjonssystemer og egne ansatte som jobber dedikert med transaksjonshåndtering. Dette sikrer en profesjonell transaksjonshåndtering som inkluderer kjøp/salg, eventuelle valutavekslinger samt oppfølging av dokumentasjonskrav.

Les mer >
Rapportering

Våre kunder mottar på månedlig basis en skreddersydd avkastningsrapport som viser utviklingen i porteføljen. Månedsrapporten gir en lettfattet og oversiktlig gjennomgang av utviklingen i kundens portefølje.

Les mer >

Kunnskap

Menneskene som jobber hos oss er unike, kompetente, fremtidsrettet
og spesialister innenfor våre fagområder.

Vi kan med hånden på hjertet si at Grieg Investor ikke er som andre aktører innenfor kapitalforvalting. Vi er bransjens mest anerkjente aktør, velkjent for vårt høye kompetansenivå og vår evne til å integrere og synkronisere vår kompetanse med din virksomhet.

Våre kunder

Grieg Investor har en sterk posisjon som uavhengig investeringsrådgiver for en rekke foreninger, stiftelser, pensjonskasser, kommuner og familieeide selskap i Norge. Flere av landets største og mest anerkjente investorer benytter våre tjenester.

Min snart 30 år lange erfaring med forvaltning av pensjonsmidler, i inn og utland, har lært meg betydningen av å benytte uavhengige investeringsspesialister med høy kompetanse og
erfaring fra motgangstider, som kan skille det vesentlige fra det uvesentlige og fremstiller det på en enkel måte, som stiller opp når vi behøver dem samt tør å si meg og mine prinsipaler imot, og som
ikke minst kan bevise gjennom sine resultater at de skaper merverdi for sine kunder over tid.
For Redningsselskapet er Grieg Investor en profesjonell, nødvendig og viktig samarbeidspartner. De holder hva de lover og fremstår som en troverdig og seriøs aktør. Grieg Investor har en sterk posisjon som uavhengig investeringsrådgiver som utarbeider solide investeringsstrategier. De leverer gjennomarbeidede månedlige rapporter, gir råd om hvilke fond og løsninger vi bør velge, samtidig som de sitter på spesialkompetanse innenfor kapitalforvaltning.

Aktuelle nyheter

Citywire_Joachim_Page_1
Media

- I et jevnt stigende marked er det uhyre vanskelig å skille flaks fra dyktighet

Grieg Investors analysesjef Joachim Jellum pryder forsiden og to sider inne i siste nummer av fondsmagasinet CityWire. I intervjuet sier Jellum at han ser etter forvaltere som er lidenskapelige, dedikerte, vidsynte
og uavhengige.
- Gjennom årene har jeg lært at å spørre forvalteren om hvordan de begynte å investere, høre på livshistorien og finne ut hva de er lidenskapelige om er nøkkelen til å skjønne motivasjonen og prosessen deres, sier Jellum til CityWire.

Last ned
Øistein
Kompetanse

Hvordan investere kapital for private og institusjonelle investorer?

Øistein Medlien i Grieg Investor holdt nylig foredraget "Hvordan investere kapital for private og institusjonelle investorer?" da UNION og MSCI (tidligere IPD) arrangerte sitt årlige seminar om investeringer og eiendom. Blant temaene for seminaret var en gjennomgang av resultatene for IPD-indeksen i 2014. I tillegg fikk deltakerne høre om internasjonale eiendomstrender, UNION Gruppens markedssyn og hvordan investorer bør tenke rundt allokering.

Last ned
emblem_transaksjoner

Fondsbarometeret januar 2015

2015 startet der 2014 sluttet. Oslo Børs steg 3,5 % på tross av at oljeprisen falt ytterligere -7,6 % i januar.
Også internasjonale aksjemarkeder steg, der MSCI World var opp 3,2 % og fremvoksende markeder var opp 5,8 %. Justerer man for valutautviklingen var verdensindeksen ned -0,5 %, mens MSCI Emerging Markets var opp 1,4 % i lokal valuta.
I rentemarkedet førte nyheten om at den europeiske sentralbanken skal fortsette å stimulere økonomien til at internasjonale renter falt ytterligere. Rentenivåene er nå på historisk lave nivåer og i flere europeiske land er renten negativ. Internasjonale statsobligasjoner steg 2,2 % i januar. Også de norske obligasjonene ble påvirket og en norsk treårig statsobligasjon (ST4X) ga en avkastning i januar på 0,7 %, mens pengemarked (ST1X) ga 0,11 %.

Les mer
Solstice Skies

Fondsbarometeret desember

Finansmarkedene i 2014 kommer til og huskes for flere ting: historisk lave rentenivåer, fall i oljeprisen og svekkelse av den norske kronen.

I desember fortsatte fallet for oljeprisen og falt samlet over 48 % i 2014. Likevel steg Oslo Børs med 1,7 % i desember og ga en avkastning på 5,0 % for året. Gjennom desember ga de internasjonale aksjene negativ avkastning i lokal valuta. Men, siden NOK svekket seg ytterligere med henholdsvis 6,7 % og 3,9 % mot USD og EUR, ga MSCI World, en avkastning, målt i NOK, på 5,0 %. For 2014 endte verdensindeksen opp 28,2 % i NOK, og opp 9,8 % målt i lokal valuta. Fremvoksende markeder er også sensitive for råvarepriser, men målt i NOK ble avkastningen 1,8 % i desember (-2,7 % i lokal valuta) og 19,5 % for hele året (2,5 % i lokal valuta)
Norges Bank satte ned styringsrenten med 0,25 % til 1,25 % i desember og dette førte til rentenedgang for norske statspapirer. ST4X ga en avkastning på 1,3 % og ST1X en avkastning på 0,1 % sist måned. For 2014 ga de norske statsindeksene henholdsvis 5,1 % og 1,3 %. Norsk høyrente falt sammen med oljeprisen og fikk en avkastning på -5,7 % i desember og endte året ned -5,2 %.
Internasjonalt var rentemarkedet noe mer variert. Europeiske renter falt grunnet lav inflasjon og frykt for deflasjon, mens de lange rentene i USA steg i desember grunnet at markedet forventer at første renteheving fra FED rykker stadig nærmere. Citigroup World Gov. Bond Index (sikret til NOK) ga en avkastning på 1,0 % i desember og 10 % for 2014 samlet.

Last ned