Hvor høy skal prisen for trygghet være?

I et debattinnlegg i Finansavisen skriver Øistein Medlien at han beregnet et tap for det norske samfunnet på 210 milliarder kroner siden 1990 som
følge av feil forvaltning av pensjonskapitalen.