Formål & Effekt

Grieg Investor arrangerte Formål & Effekt på Hotel Bristol i Oslo 14. april med flere spennende foredragsholdere.

Andre_Støylen

Den primære målgruppen for fagseminaret var styret og ledelsen i sparebankstiftelsen, foruten personer som jobber med strategiske programaktiviteter i stiftelsen. Mange sparebanker går også «svanger» med tanken om å etablere en fremtidig sparebankstiftelse, eller allerede har veletablerte aktiviteter på gaveområdet.

Walter Sweet, vice president i Rockefeller Philanthropy Advisors åpnet seminaret med sin presentasjon om «Trends in Philanthropy».
– Filantropi er effektfullt men kan ikke løse «alt», sa blant annet Walter Sweet.
Presentasjonen hans kan dere se her.

Deretter kom André Støylen i Sparebankstiftelsen DNB og snakket om eierskap og eierutøvelse. Han var også innom kjøpet av A-media.

– Lokalaviser er av stor betydning for lokalsamfunn, organisasjonsliv, kulturliv, frivillighet og lokaldemokrati. Å muliggjøre kjøp av Amediaer en naturlig videreføring av Sparebankstiftelsen DNBs samfunnsnyttige investeringer. Gode lokalaviser er viktig for de formålene stiftelsen støtter, sa André Støylen.
Presentasjonen hans kan dere se her.

Kjell Sandnes, administrerende direktør i Sparebankstiftinga Sogn og Fjordane, snakket om hvordan videreføre sparebanktradisjoner lokalt.
Presentasjonen hans kan dere se her.

Advokatene Bernt Olav Steinland og Hilde Høksnes fra Selmer snakket om begrepet allmennyttig formål og erfaringer fra emisjonsprosesser i sparebanker.
Presentasjonen deres kan dere se her.

Gudleik Njå i Grieg Investor avsluttet seminaret med å snakke om impact investing. Han oppsummerte temaet slik:

  • Det er fullt mulig å finne investeringer med høy forventet finansiell avkastning med fokus på målbar ”impact”
  • De fleste alternativene finnes utenfor Norge, men det kommer aktører med produkter som kan være aktuelle også for norske stiftelser
  • Slike investeringer er ofte forbundet med en høyere finansiell risiko, men kan også gi en høy avkastning
  • Det kan være en utfordring for en norsk investor å akseptere at man skal investere i tjenester som vi er vant til at staten skal levere

Presentasjonen hans kan dere se her.