Grieg Investor på pensjonskassekonferansen

Øistein Medlien i Grieg Investor holdt foredrag på pensjonskasseskonferansen i Sandefjord 13. april med tittelen «Kapitalforvaltning, risiko og
rentegaranti».

Medlien snakket også om ufordringene knyttet til Solvens II.

– Det er kombinasjonen av særnorske regler med blant annet årlig rentegaranti og endelig fordeling/disponering av overskuddet sammen med lave renter og lave buffere som gjør innføring av Solvens II spesielt krevende. Det er ikke Solvens II isolert sett som er problemet. Problemet har vært der i en årrekke, men det har blitt enda mer synlig nå med innføring av Solvens II, sa Medlien under foredraget.

Sandefjord_1