Lederskifte i Grieg Investor

Det er besluttet et lederskifte i Grieg Investor med virkning fra 01.01.2018. Mer informasjon finnes i vedlagte skriv. Hvis dere har noen spørsmål rundt dette er det bare å ta kontakt med oss.