Møt Marte

Vi er stolte over å ønske Marte Løfman velkommen som ny rådgiver i Grieg Investor.

Marte

Marte kommer til Grieg Investor fra The Abraaj Group, et private equity selskap som er motivert av finansiell avkastning, og samtidig har en tydelig ESG profil og investerer blant annet i helsetjenester i Afrika og Sør-Asia. Før dette arbeidet Marte i Norfund som investerer i utviklingsland for å bidra til økonomisk utvikling.

Bærekraft og impact får stadig mer oppmerksomhet blant finansielle aktører men oppfattes ofte som litt fluffy. Min erfaring er at det ikke nødvendigvis finnes noen trade-off mellom finansiell avkastning og det å utgjøre en positiv forskjell for samfunn og miljø. The Abraaj Group er et godt eksempel, de investerer i land som har sterkt behov for kapital, i sektorer som er essensielle for økonomisk vekst – uten å gå på kompromiss med sin målsetning om å levere markedsledende avkastning, sier Marte.

Marte har en BSc i International Relations fra London School of Economics (LSE), hvor hun for øvrig ble beste elev i sitt kull, og videre to mastergrader, en i Sustainable Development and Risks fra Sciences Po og en i International Political Economy fra LSE. Interessen for linken mellom finans og bærekraft oppsto tidlig i studietiden, og resulterte i en masteroppgave fokusert på institusjonelle investorer og klimarisiko.

Ansettelsen av Marte er del av en bredere satsning på området ansvarlige investeringer. Fjoråret markerte en tydelig satsning på impact-investeringer med eksplisitt målsetning om å generere finansiell og sosial avkastning. Kunder kommiterte nærmere en halv milliard kroner til impact-investeringer innen helse, utdanning og teknologi. Interessen forventes å øke i årene som kommer og satsningen markerer en naturlig forlengelse av Grieg Investors historiske fokus på ansvarlig investering, ESG-integrering og bærekraft. Transparens er viktig i denne sammenheng og i 2016 ble Grieg Enigma lansert, et unikt digitalt verktøy som gir kunder totaloversikt over sine porteføljer, inkludert karbon- og bærekraftsavtrykk.

Marte vil bidra til å styrke rådgivning rundt hvordan bærekraft kan integreres i en finansportefølje og videre hvordan en portefølje kan konstrueres for å skape positiv impact.

Med Martes unike erfaring og kompetanse styrker vi vårt fokus på bærekraft, impact og ansvarlige investeringer. Vi er utrolig stolte over å få Marte med på laget. Det viktigste vi i Grieg Investor forvalter er et ansvar; et ansvar for store verdier, men også et ansvar for bærekraftig vekst, sier leder for rådgivning i Grieg Investor, Tiril Aalberg Jakobsen.