Utfordringer for pensjonsselskaper i en lavrenteverden

Torsdag 28. april var Øistein Medlien hos DNB Markets og holdt foredrag med følgende tema: Rentenivå, rammebetingelser og kapitalkrav gjør det vanskelig å være både leverandør, sponsor og rettighetshaver innenfor ytelsesbaserte pensjonsordninger. De samlede kostnadene ved denne form for «Bad banking, bad luck og bad policy» er svært høye, og løpetiden på disse ordningene inn i fremtiden er svært lang.

– Gitt at avkastningen skulle bli lavere enn «4%» i en lang periode fremover, er det 4 mulige løsninger. Enten får ikke folk de pensjonene de er lovet, eller så må aksjonærene i livselskapene dekke underskuddet, ellers så må arbeidsgiverne betale underskuddet, eller reglene må tilpasses slik at man kommer seg gjennom den vanskelige perioden vi nå er inne i. Alternativt blir myndighetene sittende med en rekke institusjoner under offentlig administrasjon. Bedrifter og kommuner vil ønske å kvitte seg med ordningene, sa Medlien under foredraget.