Vi ønsker at det som lå bak den historiske avkastningen skal gjentas i fremtiden. Grieg Investor har valgt en strategi hvor vi gjør forvalterseleksjonen internt og ikke outsourcer denne oppgaven til en tredje part. Til det er denne oppgaven for viktig, mener vi. For å sitere analysesjef Joachim Jellum: «Forvalterseleksjon er en del av vår kjerneleveranse og må derfor være Grieg Investors kjernekompetanse».

Forvalteranalyse og fondsanbefalinger er et av de viktigste fagområdene vi jobber med – men også blant de vanskeligste. Grieg Investor gjennomfører årlig rundt 350 forvaltermøter. Egenutviklede systemer kombinert med kloke hoder og et bredt kontaktnett betyr at vi gir våre kunder markedets beste fond. Vi har lang erfaring med etiske problemstillinger, herunder regelmessig filtrering og kontroll av forvaltere underlagt ‎etiske kriterier.