Vår rapportering er selvsagt digital. Grieg Enigma er et unikt digitalt rapporteringssystem som raskt gir deg oversikt over dine verdier og fungerer like godt på PC, nettbrett eller smarttelefon.

Grieg Enigma er en nettbasert løsning hvor du får tilgang til løpende porteføljeverdier, samt ha muligheten til å gjøre egne analyser på flere dimensjoner av investeringene dine. Grieg Enigma gir deg raskt og enkelt mulighet til å se avkastningshistorikk på ulike tidsperioder og gir anledning til å velge en fleksibel periode. Grieg Enigma sikrer at porteføljen forvaltes i henhold til retningslinjene og at avkastningen er i tråd med forventingene og markedet.