«Vi legger stor prestisje i å gjennomføre transaksjoner kostnadseffektivt, raskt og uten feil»

Det viktigste vi forvalter er et ansvar

Kundene våre har noe felles. Et ansvar for store verdier. Enten det er på vegne av stiftelser som støtter talenter og skaper muligheter, organisasjoner som hjelper trengende og hindrer tragedier, familier hvor tidligere generasjoner har bygget store verdier eller pensjonskasser med ansvar for kommende generasjoner. Følelsen av dette ansvaret oppleves tydelig av de vi jobber for, hver eneste dag. Derfor er vi opptatt av hva vi kan være - like mye som hva vi kan gjøre - for kundene våre. En felles opplevelse av ansvar er en god start.

Vi hjelper deg på disse områdene:

Investeringsstrategi

Investeringsstrategi er risikostyring og den viktigste beslutningen som tas innen kapitalforvaltning. Strategien sørger for at kundene når sine mål og avkastningskrav på kort og lang sikt. Vi er opptatt av langsiktighet og hvordan vi sammen med våre kunder skal bevare…

Les mer

Forvaltervalg og seleksjon

Forvalterseleksjon er det området hvor vi har hatt de største innovasjonene og den tydeligste forretningsutviklingen de siste årene. Vår jobb handler om å redusere usikkerheten så langt det lar seg gjøre, slik at man unngår å ta risiko man ikke…

Les mer

Transaksjoner

Hvert år utfører Grieg Investor nærmere 4000 transaksjoner på vegne av våre kunder. Vi har tre egne ansatte på området som sikrer en profesjonell håndtering av kjøp, salg, valutavekslinger pluss oppfølging av eventuelle dokumentasjonskrav.

Les mer

Rapportering

Vi produserer skreddersydde avkastningsrapporter som viser utviklingen i porteføljen på ulike måletidspunkt. Rapporten gir en enkel og oversiktlig gjennomgang av porteføljen med posisjoner, absolutt og relativ avkastning og bidragsanalyser.

Les mer

Hvem er vi?

Grieg Investor er et lite, åpent og kompetent rådgivningsmiljø med fokus på endringene som skjer i verden og i markedene. Vi er uavhengige rådgivere som jobber for mer enn 70 av landets største institusjonelle kunder. I nesten 20 år har vi skapt gode resultater.

Vi bistår med alle aspekter innen kapitalforvaltning. Våre kjerneområder er investeringsstrategi, forvalteranalyse, transaksjoner og rapportering. Vi har et høyt fokus på etikk og bærekraft. Våre analyser skal være enkle å forstå med et klart og tydelig budskap. Vi er stolte av våre leveranser og legger vekt på å formidle resultater på en enkel og god måte.

Kunder

Grieg Investor har 70 kunder med 50 milliarder til forvaltning. Våre kunder er norske investorer, store, små, kjente og mindre kjente. Alt fra pensjonskasser, stiftelser og familieeide selskaper til forbund og kommuner. I tillegg utfører vi enkeltstående rådgivningsoppdrag for flere av landets største pensjonskasser og selskaper. Mange av kundene våre har vært med oss i over 10 år.

Min snart 30 år lange erfaring med forvaltning av pensjonsmidler, i inn og utland, har lært meg betydningen av å benytte uavhengige investeringsspesialister med høy kompetanse og
erfaring fra motgangstider, som kan skille det vesentlige fra det uvesentlige og fremstiller det på en enkel måte, som stiller opp når vi behøver dem samt tør å si meg og mine prinsipaler imot, og som
ikke minst kan bevise gjennom sine resultater at de skaper merverdi for sine kunder over tid.
For Redningsselskapet er Grieg Investor en profesjonell, nødvendig og viktig samarbeidspartner. De holder hva de lover og fremstår som en troverdig og seriøs aktør. Grieg Investor har en sterk posisjon som uavhengig investeringsrådgiver som utarbeider solide investeringsstrategier. De leverer gjennomarbeidede månedlige rapporter, gir råd om hvilke fond og løsninger vi bør velge, samtidig som de sitter på spesialkompetanse innenfor kapitalforvaltning.

Aktuelle nyheter

test_ansatt
Media

Hvor høy skal prisen for trygghet være?

I et debattinnlegg i Finansavisen skriver Øistein Medlien at han beregnet et tap for det norske samfunnet på 210 milliarder kroner siden 1990 som følge…

2mobil
Media

«Mistet» 210 mrd. på kortsiktige regler

Reglene om minimumsavkastning hvert eneste år er dyrt. Livselskapene kommer til å havne i trøbbel om få år selv med uendret rente, sier Øistein Medlien…

De dystre pensjonstallene
Media

De dystre pensjonstallene

Myndighetene baserer seg på at rentene blir liggende på dagens rekordlave nivå. Har de glemt tabben fra 1988, da rentene var rekordhøye, spør Øistein Medlien…

bilde2a

Vekstmarkeder – er dette slutten?

24. november deltok Øistein Medlien i en paneldebatt på GEM Investor hvor tema var «Vekstmarkeder – er dette slutten?» Andre i panelet var Anders Pedersen…

AkerBrygge_kveld_web

Grieg Investor Analyst Program

Grieg Investor er på jakt etter studenter som som kan jobbe deltid, 8-12 timer i uken med mulighet for 100 % i ferier. Er du…

Elisabeth_Grieg
Media

Pensjonene må være trygge

Som eier i Silver kan ikke Elisabeth Grieg forsikre kundene der om at selskapet eksisterer fra 2016. Myndighetene kan velge å avvikle det. Det skriver…