Tidligere seminarer

25. oktober 2022

Grieg Investor-konferansen 2022

Tirsdag 25. oktober gikk den årlige Grieg Investor konferansen av stabelen. Over 150 deltakere var samlet i Oslo for å få med seg de siste oppdateringene fra finansmarkedet og hvordan vi påvirkes av verden rundt oss, spesielt knyttet til klimautfordringen og det geopolitiske bildet. Til tross for at vi lever i en urolig verden, med krig i Europa, inflasjon, høy rente og råvaresjokk – så er det grunn til fremtidsoptimisme.
11. oktober 2022

Statsbudsjettet 2023

Statsbudsjettet for 2023 ble sluppet og Deloitte vil presentere sin analyse av skatte- og avgiftsnyhetene for budsjettåret 2023. Dagens regjering har kommet med forslag til en rekke endringer og Deloitte stilte med sine eksperter på skatterett for å gi oss nyhetene i budsjettet, og hvilke konsekvenser det vil få for næringslivet og familieselskaper. 
30. august 2022

Et reisebrev fra London

Sammen med kunder har Grieg Investor vært i London, og her sammenfatter vi to intense dager med systematisk aksjeforvaltning, råvarer og Kina, en britisk general og "boots on the ground" i Covent Garden.
16. juni 2022

Seminar og sommerfest for pensjonskasser

Grieg Investor inviterte til seminar og sommerfest den 16. juni for våre kunder i pensjonskassesegmentet.
19. mai 2022

Tur til Trondheim med familieeide investeringsselskaper

Vi arrangerte en konferanse på Britannia Hotel torsdag 19. og fredag 20. mai 2022. Der inviterte vi til et variert program med påfyll av faglig tyngde, kultur og opplevelser. Under konferansen møtte vi FERD, Nordic Semiconductor, Robert Næss, Kjersti Haugland, Generalløytnant Arne Dalhaug og Fredrik Wilander. Det ble en omvisning i Nidarosdomen, og vi ble servert et flott måltid i den ærverdige Speilsalen.
03. mars 2022

Fagmøte for pensjonskasser

Vi hadde endelig gleden av å invitere til frokostseminar igjen!
02. desember 2021

Tapas med Thøgersen

Trenger noe som varmer hjerterota anbefaler Øystein Thøgersen å hente fram figur 3.1 i pengepolitisk rapport fra Norges bank!
Den viser at BNP-veksten i Norge nå er tilbake på trend, slik Norges bank anslo i 2019 før covid slo til.
10. juni 2020

Lunsjseminar for pensjonskasser

På dette seminaret vil vi presentere våre avkastningsforventninger og legge frem vår nye og egenutviklede risikorapport for daglig estimering av solvenskapitaldekning.