Vi er her for å hjelpe deg

Siri Anne Holst er siviløkonom fra University of Utah, USA, i 1990. Hun har mange års erfaring fra økonomi og økonomistyring i ulike bransjer, før hun gikk inn i Compliance funksjonen til Grieg Investor. Siri Anne har økonomiansvaret i Grieg Investor i tillegg til å være selskapets Compliance-ansvarlig.  Ansatt siden 2013.

Kjetil Svihus er siviløkonom med spesialisering innen finans og makroøkonomi fra Handelshøyskolen BI. Han har jobbet med kapitalforvaltning siden 2000. I tillegg til administrative oppgaver i Grieg Investor jobber han daglig med rådgivning og analyse, spesielt for pensjonskasser. Kjetil har tidligere vært ansvarlig for å utvikle Grieg Investor sin modell for aktiva og passiva-simuleringer. Han er en ofte benyttet ressurs for våre oppdragsgivere innen pensjonskasse- og livselskapssegmentet. De siste årene har han også kommet med utvikling av rapporterings- og porteføljeverktøyet Grieg Enigma. Ansatt siden 2000.

Tiril Jakobsen er siviløkonom med spesialisering innen finans og makroøkonomi fra Handelshøyskolen BI. Tiril er daglig leder for virksomheten og er i tillegg kundeansvarlig for noen av de største institusjonelle kundene i Grieg Investor. Hun vært innom flere avdelinger gjennom årene hos oss. Fra 2013 -2018 var hun leder for rådgivning i Grieg Investor og før dette ansvarlig analytiker for norske og internasjonale renter. Tiril har også erfaring fra økonomi, compliance og oppgjør. Ansatt siden 2000.

Steinar Lille er utdannet siviløkonom fra NHH i 2000, samt Krigsskolen i 1994. Han har tatt videreutdanning som autorisert porteføljeforvalter fra NFF/NHH i 2009. Steinar har i dag oppdragsgivere innenfor et bredt spekter, herunder stiftelser, forbund og foreninger, samvirkeorganisasjoner, familieeide investeringsselskaper og offentlig sektor. Ansatt siden 2000.

Christoffer Ellingsen er siviløkonom med spesialisering i anvendt finans fra Handelshøgskolen ved Universitetet i Stavanger i 2016. Han startet i Grieg Investor som student, ble deretter heltidsansatt, og er i dag tilknyttet både operations og rådgivningsavdelingen. Christoffer jobber med porteføljeimplementering, kunderapportering og kundeoppfølging. Ansatt siden 2015.

Victoria Lavold er siviløkonom med spesialisering i Finans fra Handelshøyskolen BI i 2022. Hun har gjennomført GIAP-programmet (studentprogrammet til Grieg Investor) og er i dag fulltidsansatt og tilknyttet både analyseavdelingen og rådgivningsavdelingen. Victorias hovedfokus på analysesiden er bærekraft i tillegg til at hun har kundeoppfølgingsansvar. Hun er også ansvarlig for Grieg Investor sitt Analyst Program (GIAP) som er opplæring og utvikling av studenter som jobber hos oss. Ansatt siden 2018.

Qadeer Awan er siviløkonom fra Cass Business School i London i 2015. Han startet som student og ble deretter heltidsansatt som rådgiver for pensjonskasser fra 2015. Ansatt siden 2011.

Ruben Vågen er siviløkonom med spesialisering i Finans fra Handelshøyskolen BI i 2020. Han har gjennomført GIAP-programmet (studentprogrammet til Grieg Investor) og er i dag fulltidsansatt og tilknyttet både analyseavdelingen og rådgivningsavdelingen. Rubens hovedfokus på analysesiden er norske og internasjonale aksjer i tillegg til at han har kundeoppfølgingsansvar. Ansatt siden 2017.

Kjetil Svihus er siviløkonom med spesialisering innen finans og makroøkonomi fra Handelshøyskolen BI. Han har jobbet med kapitalforvaltning siden 2000. I tillegg til administrative oppgaver i Grieg Investor jobber han daglig med rådgivning og analyse, spesielt for pensjonskasser. Kjetil har tidligere vært ansvarlig for å utvikle Grieg Investor sin modell for aktiva og passiva-simuleringer. Han er en ofte benyttet ressurs for våre oppdragsgivere innen pensjonskasse- og livselskapssegmentet. De siste årene har han også kommet med utvikling av rapporterings- og porteføljeverktøyet Grieg Enigma. Ansatt siden 2000.

Øistein Medlien er utdannet sosialøkonom fra Universitetet i Oslo i 1985. Han har jobbet med kapitalforvaltning siden 1989, blant annet i Storebrand som direktør med ansvar for investeringsstrategi for livselskapet. Han har også bakgrunn som forsker og foreleser i statistikk og finans, blant annet for studentene på porteføljeforvalterstudiet til Norske Finansanalytikeres Forening og Norges Handelshøyskole. Øistein Medlien anses som en faglig kapasitet innenfor investeringsstrategier og risikostyring, og han har ekspertkompetanse på pensjonskasser. Øistein blir ofte benyttet som referanseperson av media innen grensesnittet pensjon & kapitalforvaltning.
Ansatt siden 2000. Han var leder for Grieg Investor fra 2006 til 2017.

Lars Henriksen er siviløkonom fra NHH i 2005 og B.Sc. fra Heriot-Watt University i 2003. Lars er også Autorisert Finansanalytiker (AFA) fra 2012. Han har vært ansatt i selskapet siden 2005, og arbeidet i flere posisjoner. Han har siden 2009 jobbet utelukkende mot kunder og særlig tett på familieeide investeringsselskap. Lars arbeider ut fra Stavanger og er ansvarlig for oppfølgingen av Grieg Investors kunder i regionen, samt spesielt fagansvar for Grieg Investors kunder innen familieselskaper. Ansatt siden 2005.

Joakim Asla Hagabakken er siviløkonom fra Handelshøyskolen BI i 2005, og har jobbet med kapitalforvaltning siden 2007. Han startet karrieren med revisjon og rådgivning, før han jobbet over 10 år for en av verdens største kapitalforvaltere. Joakim er leder for rådgivning i Grieg Investor og er involvert i alle kundesegment med spesielt fokus på pensjonskasser og familieeide selskaper. Ansatt siden 2018.

Tobias Spilling siviløkonom ved Cass Business School (London, UK). Siden Tobias startet i Grieg Investor har han vært involvert innen flere områder som analyse, investeringsstrategi, rapportering og rådgivning. Siden 2010 har han vært ansvarlig for fondsseleksjon og utvikling innen Grieg Investors arbeid med aktivaklassene eiendom og infrastruktur. Han har også gjennom disse årene utvidet ansvaret innen kunderådgivning og har nå totalansvaret for et bredt utvalg av Grieg Investors kunder. Tobias har innen kunderådgivning et spesielt fagansvar for familieselskaper og sparebankstiftelser. Ansatt siden 2007.

Tiril Jakobsen er siviløkonom med spesialisering innen finans og makroøkonomi fra Handelshøyskolen BI. Tiril er daglig leder for virksomheten og er i tillegg kundeansvarlig for noen av de største institusjonelle kundene i Grieg Investor. Hun vært innom flere avdelinger gjennom årene hos oss. Fra 2013 -2018 var hun leder for rådgivning i Grieg Investor og før dette ansvarlig analytiker for norske og internasjonale renter. Tiril har også erfaring fra økonomi, compliance og oppgjør. Ansatt siden 2000.

Sigrid Wilter Slørstad er utdannet samfunnsøkonom fra Universitet i Oslo. Hun har jobbet innen kapitalforvaltningsområdet i Nordea siden 2010, blant annet som sjefstrateg for det norske teamet for aktivaallokering, og fra 2020 i forvaltningsteamet i Nordea Liv som leder for ansvarlige investeringer. Sigrid jobber som seniorrådgiver for stiftelser, NGOer og familieeide selskaper, og er en del av bærekraftsteamet i analyseavdelingen.

Silje Njå Bertelsen er siviløkonom med spesialisering i finans fra Handelshøyskolen BI i 2016. Silje jobber i delt stilling som seniorrådgiver på kundesiden og er en del av bærekraftsteamet i analyseavdelingen. Hun har kundeansvar for flere stiftelser, sparebankstiftelser, NGOer og familieeide selskaper, og har i flere år jobbet med svært verdidrevne kunder som stiller høye krav til ansvarlighet og bærekraft i forvaltningen. Spesielt har hun god erfaring med å integrere ønsker om ansvarlighet og bærekraft i investeringsstrategier, i krysningspunktet mellom hva som er viktig for den enkelte kunde og hva som er mulig å operasjonalisere. Ansatt siden 2014.

Kjersti Rekdal Skåre har master i matematisk finans fra Universitetet i Oslo. Hun startet som aktuar i Nordea liv i 2013. Etter et par år ledet hun forretningsutviklingsteam som blant annet lagde applikasjoner for privat- og bedriftskunder i pensjonsmarkedet. I sin siste etappe i Nordea Liv var hun leder for personforsikringsmarkedet og den tilhørende avdelingen, med ansvar fra salg til oppgjør. Kjersti jobber som seniorrådgiver på kapitalforvaltning, med spesielt fokus mot pensjonskasser.

Christian Stancliffe Akselsen er utdannet finansaktuar fra Universitetet i Oslo i 2002 og er ansvarlig for pensjon i Grieg Investor. Christian har den formelle tittelen Cand. Scient innen områdene statistikk, forsikringsmatematikk, livsforsikring & finans. Han har kompetanse innen Asset / Liability Modeling av pensjonsordninger. Han har jobbet med kapitalforvaltning siden 2002, og var tidligere  ansvarlig analytiker for evaluering og seleksjon av forvaltere innen eiendom og private equity i Grieg Investor.
Ansatt siden 2003.

Henrik Olli Johansen har en MSc Finance fra University of Edinburgh i 2021 og en Bachelor i finans fra Handelshøyskolen BI i 2020.  Han har vært tilknyttet analyseavdeligen siden 2019 gjennom GIAP-programmet (studentprogrammet til Grieg Investor) og er i dag fulltidsansatt med tilknytning til både analyse- og rådgivningsavdelingen.

Ansatt siden 2019.

Harald Sundby er siviløkonom med spesialisering i Finans fra Handelshøyskolen BI i 2008, og har jobbet i finansselskap siden 2004 hvorav med kapitalforvaltning siden 2006. Harald er i dag ansvarlig for både aksjer og hedgefond. Ansatt siden 2006.

Fredrik Wilander har en doktorgrad i samfunnsøkonomi fra Handelshøyskolen i Stockholm. Han er også autorisert porteføljeforvalter fra NFF/NHH. Fredrik har jobbet i kapitalforvaltning siden 2007, tidligere i Nordea og DNB.

I Nordea jobbet han blant annet som investeringsanalytiker og senere som sjefsstrateg i Nordea Sverige, og i DNB som leder for ekstern forvalterseleksjon samt strategisk og taktisk aktivaallokering.

I Grieg Investor er Fredrik en del av analyseteamet med spesifikt ansvar for seleksjonsprosessen. Ansatt siden 2019.

Kristian Ryland er siviløkonom med spesialisering i finans fra Handelshøyskolen BI i 2011. Masteroppgaven som omhandlet aktiva allokering gjennom konjunktursvingninger ble kåret til årets masteroppgave i finans ved Handelshøyskolen BI. Kristian er i dag ansvarlig for norske og internasjonale renter og har bidratt til å utvikle Grieg Investors makroøkonomiske analyser. Ansatt siden 2009.

Kim Waagan har en Master of Science (MSc) in Business (siviløkonom) med spesialisering i finans fra Handelshøyskolen BI i 2014. På studiet fokuserte han mot porteføljeforvaltning og evaluerte forvaltere på det norske markedet i sin masteroppgave. Han har vært tilknyttet analyseavdelingen siden juni 2012. Ansatt siden 2012.

Victoria Lavold er siviløkonom med spesialisering i Finans fra Handelshøyskolen BI i 2022. Hun har gjennomført GIAP-programmet (studentprogrammet til Grieg Investor) og er i dag fulltidsansatt og tilknyttet både analyseavdelingen og rådgivningsavdelingen. Victorias hovedfokus på analysesiden er bærekraft i tillegg til at hun har kundeoppfølgingsansvar. Hun er også ansvarlig for Grieg Investor sitt Analyst Program (GIAP) som er opplæring og utvikling av studenter som jobber hos oss. Ansatt siden 2018.

Ruben Vågen er siviløkonom med spesialisering i Finans fra Handelshøyskolen BI i 2020. Han har gjennomført GIAP-programmet (studentprogrammet til Grieg Investor) og er i dag fulltidsansatt og tilknyttet både analyseavdelingen og rådgivningsavdelingen. Rubens hovedfokus på analysesiden er norske og internasjonale aksjer i tillegg til at han har kundeoppfølgingsansvar. Ansatt siden 2017.

Fredric Münster er siviløkonom med spesialisering i Finans fra Handelshøyskolen BI i 2018. Han har vært tilknyttet analyseavdelingen siden 2016, og var da blant de første til å komme inn som en del av Grieg Investor Analyst Program (GIAP). I dag er Fredric ansvarlig for fondsseleksjon innen Private Equity i tillegg til å være analytiker på norske og globale renter. Fredric har også et særskilt ansvar for utviklingen av de kvantitative analyseverktøyene. Ansatt siden 2016.

Martine Ulvik er på tredje året på sin Bachelor grad i Økonomi og Ledelse (Siviløkonom) på Handelshøyskolen BI. Hun jobber deltid på analyse avdelingen gjennom Grieg Investor Analyst Program (GIAP) og har vært ansatt siden september 2023.Steffen Larsen studerer Master of Science (MSc) in Quantitative Finance ved Handelshøyskolen BI, han har også en Bachelor i finans fra Handelshøyskolen BI. Steffen jobber deltid på analyse avdelingen gjennom Grieg Investor Analyst Program (GIAP) og har vært ansatt siden 2021.Gard Sundsethvik går tredje året på sin bachelor grad i økonomi og ledelse med spesialisering i finans ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Han jobber deltid på analyse avdelingen gjennom Grieg Investor Analyst Program (GIAP) og har vært ansatt siden sommeren 2022.Lars Erik Mangset er utdannet siviløkonom fra Handelshøyskolen BI. Han er tidligere fagsjef for klima i KLP og senioranalytiker i KLP Kapitalforvaltning. Før han begynte i finansbransjen var Lars Erik forsker og konsulent i Det Norske Veritas og seniorrådgiver i WWF.

Lars Erik er styreleder i Norsk forum for ansvarlige og bærekraftige investeringer (Norsif), og styremedlem i Norsk forum for impact-investeringer. Han deltar i den internasjonale ekspertgruppen i Science Based Targets initiative og leder FNs Global Compact sin ekspertgruppe for omstillingsplaner i Norge. 

Jørgen Mørkås Dagslet er siviløkonom fra NHH & Copenhagen Business School i 2014 med en Bachelor i økonomi og administrasjon fra Norges Handelshøyskole i 2012 og har tidligere jobbet som Business Controller og konsulent innenfor Business Analytics. Hos Grieg Investor bruker han sin kunnskap og interesse for teknologi og økonomi til å utvikle fremtidssmarte analyse- og Business Intelligence løsninger samt automatisere og digitalisere selskapets forretningsprosesser generelt. Ansatt siden sommeren 2020.

Tobias Spilling siviløkonom ved Cass Business School (London, UK). Siden Tobias startet i Grieg Investor har han vært involvert innen flere områder som analyse, investeringsstrategi, rapportering og rådgivning. Siden 2010 har han vært ansvarlig for fondsseleksjon og utvikling innen Grieg Investors arbeid med aktivaklassene eiendom og infrastruktur. Han har også gjennom disse årene utvidet ansvaret innen kunderådgivning og har nå totalansvaret for et bredt utvalg av Grieg Investors kunder. Tobias har innen kunderådgivning et spesielt fagansvar for familieselskaper og sparebankstiftelser. Ansatt siden 2007.

Joachim Jellum  er siviløkonom med spesialisering i Finans fra Handelshøyskolen BI i 2004. Han har en tilleggsutdannelse fra UiO og UTS i Sydney. Joachim var i mange år ansvarlig for seleksjon av globale aksjefond og i 2011 ble han også Analysesjef. Hans lidenskap for systemutvikling og digitalisering sammen med hans utrettelige søken etter å skape den ultimate kundeopplevelsen, har vært mye av drivkraften bak det vi dag kjenner som Grieg Enigma. Ansatt siden 2004.

Sigrid Wilter Slørstad er utdannet samfunnsøkonom fra Universitet i Oslo. Hun har jobbet innen kapitalforvaltningsområdet i Nordea siden 2010, blant annet som sjefstrateg for det norske teamet for aktivaallokering, og fra 2020 i forvaltningsteamet i Nordea Liv som leder for ansvarlige investeringer. Sigrid jobber som seniorrådgiver for stiftelser, NGOer og familieeide selskaper, og er en del av bærekraftsteamet i analyseavdelingen.

Silje Njå Bertelsen er siviløkonom med spesialisering i finans fra Handelshøyskolen BI i 2016. Silje jobber i delt stilling som seniorrådgiver på kundesiden og er en del av bærekraftsteamet i analyseavdelingen. Hun har kundeansvar for flere stiftelser, sparebankstiftelser, NGOer og familieeide selskaper, og har i flere år jobbet med svært verdidrevne kunder som stiller høye krav til ansvarlighet og bærekraft i forvaltningen. Spesielt har hun god erfaring med å integrere ønsker om ansvarlighet og bærekraft i investeringsstrategier, i krysningspunktet mellom hva som er viktig for den enkelte kunde og hva som er mulig å operasjonalisere. Ansatt siden 2014.

Erik har Mastergrad i Informatikk fra Universitetet i Oslo (2005) og en Bachelorgrad i Informatikk fra Høgskolen i Agder (2004). Han startet i 2006 i Griff Kapital som systemutvikler innen finans, hvor han blant annet utviklet selskapets rapporteringssystem, analysesystem og kundenett. I Griff var Erik også ansvarlig for kvantitativ analyse før han de siste årene var selskapets COO.

Erik er en del av Team Digital hvis formål er å sørge for at Grieg Investors ansatte og kunder til en hver tid har de mest relevante og engasjerende digitale løsningene tilgjengelig. Ansatt siden februar 2023.

Philip Myrmel er på tredje året på sin Bachelor grad i Økonomi og Ledelse (Siviløkonom) på Handelshøyskolen BI. Han har i tillegg gjennomført utveksling på National University of Singapore. Philip jobber deltid på analyse avdelingen gjennom Grieg Investor Analyst Program (GIAP) og har vært ansatt siden juni 2023.Henrik Olli Johansen har en MSc Finance fra University of Edinburgh i 2021 og en Bachelor i finans fra Handelshøyskolen BI i 2020.  Han har vært tilknyttet analyseavdeligen siden 2019 gjennom GIAP-programmet (studentprogrammet til Grieg Investor) og er i dag fulltidsansatt med tilknytning til både analyse- og rådgivningsavdelingen.

Ansatt siden 2019.

Christoffer Ellingsen er siviløkonom med spesialisering i anvendt finans fra Handelshøgskolen ved Universitetet i Stavanger i 2016. Han startet i Grieg Investor som student, ble deretter heltidsansatt, og er i dag tilknyttet både operations og rådgivningsavdelingen. Christoffer jobber med porteføljeimplementering, kunderapportering og kundeoppfølging. Ansatt siden 2015.

Kenneth Rågli har bachelorgrad i finans og økonomi/regnskap fra Augsburg College i Minneapolis i 2009. Han har tidligere jobbet med investorservice og custody i DNB. Han er tilknyttet operations-avdelingen og arbeider med porteføljeimplementeringer, kunderapportering, utvikling av systemer og prosesser og minimering av operasjonell risiko.

Har vært ansatt i Grieg Investor siden 2011.

Helle Kristin Larsen har lang erfaring fra finansbransjen. Hun har jobbet med transaksjoner og rapportering siden 1987, blant annet som oppgjørsansvarlig i Ferd AS og i Kværner Finans, Key Account Manager i Storebrand Kapitalforvaltning og Client Manager i Formue Family Office. Fra 2006 til 2022 var hun rapporteringsansvarlig i Griff Kapital AS. Helle er tilknyttet operationsavdelingen og arbeider med porteføljeimplementering, kunderapportering og pensjonskasserapportering. Ansatt juni 2023.

Marion Pramstaller er utdannet siviløkonom fra Universitetet i Innsbruck. Hun kommer fra Italia og snakker italiensk, tysk, engelsk og norsk. Hun har jobbet to år som kredittanalytiker i Suedtiroler Sparkasse AG før hun startet i Grieg Investor. Marion arbeider med porteføljeimplementering, kunderapportering og pensjonskasserapportering.

Har vært ansatt i Grieg Investor siden 2010

Sissi Asdal er utdannet diplomøkonom fra BI og ballettpedagog fra Den Norske Balletthøyskole. Hun kommer fra meglerbransjen og har jobbet som oppgjørsleder. Sissi arbeider med porteføljeimplementering, kunderapportering og returprovisjon.

Har vært ansatt i Grieg Investor siden 2014.

Grieg Investor plikter å foreta lydopptak av alle telefonsamtaler som knytter seg til investeringstjenester (vpf. § 10-31 jf. vphl. § 2-1, første ledd nr. 1 til 6), følgelig blir det tatt lydopptak av alle telefonsamtaler på selskapets fasttelefoner og mobiltelefoner.

Våre kontorer

Oslo

Bryggegata 6 Aker Brygge

Vil du ha mer informasjon?
Kontakt Tiril Jakobsen:
tiril.jakobsen@grieg.no
23 27 41 57  /  952 09 886

Trondheim

Beddingen 8 7042 Trondheim

Vil du ha mer informasjon?
Kontakt Steinar Lille:
steinar.lille@grieg.no
414 59 400

Stavanger

Løkkeveien 107 Postboks 144 Sentrum 4001 Stavanger

Vil du ha mer informasjon?
Kontakt Kjetil Svihus:
kjetil.svihus@grieg.no
922 06 340