Vi er her for å hjelpe deg

Siri Anne Holst er utdannet siviløkonom fra University of Utah, USA, i 1990. Hun har siden 1990 jobbet med økonomi og økonomistyring i ulike bransjer. Hun har en variert bakgrunn med bl.a. 9 år i Mesta-konsernet. Her hadde hun ansvaret for økonomifunksjonen knyttet til konsernets logistikk- og innkjøpsfunksjon. Hun var konstituert logistikk- og innkjøpsdirektør i 14 mnd, da selskapet ble konsernetablert. Deretter fikk hun ansvaret for økonomien i Mesta Eiendom AS, hvor hun senere også var adm.direktør. Siri Anne har ansvaret for økonomifunksjonen i Grieg Investor og er i tillegg compliance-ansvarlig. Ansatt siden 2013.

Kjetil Svihus er utdannet siviløkonom fra Handelshøyskolen BI i 2001. Han har jobbet med kapitalforvaltning siden 2000. I tillegg til administrative oppgaver i Grieg Investor jobber han daglig med rådgivning og analyse, spesielt innenfor områdene investeringsstrategi og aktiva-passiva simuleringer. Han var ansvarlig for å utvikle Grieg Investor sin analysemodell innenfor sistnevnte område, og Kjetil er en ofte benyttet ressurs for våre oppdragsgivere innen pensjonskasse- og livselskapssegmentet. Kjetil har i tillegg ansvar for utvikling av selskapets forvalternøytrale bidragsanalyse-/rapportering.
Ansatt siden 2000.

Tiril Jakobsen er utdannet siviløkonom fra Handelshøyskolen BI i 2002, og har jobbet med kapitalforvaltning siden 2000. Fra 2013 ble hun leder for rådgivning i Grieg Investor. Tiril var tidligere ansvarlig for evaluering og seleksjon av lokale og globale renteforvaltere. Tiril har bred kompetanse innenfor investeringsstrategi og risikostyring for langsiktig investorer samt innenfor området rapportering-/ bidragsanalyse. Tiril er medlem i Norske Finansanalytikeres Forening sin komité for avkastningsmåling.
Ansatt siden 2000.

Christian Stancliffe Akselsen er utdannet finansaktuar fra Universitetet i Oslo i 2002 og er ansvarlig for pensjon i Grieg Investor. Christian har den formelle tittelen Cand. Scient innen områdene statistikk, forsikringsmatematikk, livsforsikring & finans. Han har kompetanse innen Asset / Liability Modeling av pensjonsordninger. Han har jobbet med kapitalforvaltning siden 2002, og var tidligere  ansvarlig analytiker for evaluering og seleksjon av forvaltere innen eiendom og private equity i Grieg Investor.
Ansatt siden 2003.

Øistein Medlien er utdannet sosialøkonom fra Universitetet i Oslo i 1985. Han har jobbet med kapitalforvaltning siden 1989, blant annet i Storebrand som direktør med ansvar for investeringsstrategi for livselskapet. Han har også bakgrunn som forsker og foreleser i statistikk og finans, blant annet for studentene på porteføljeforvalterstudiet til Norske Finansanalytikeres Forening og Norges Handelshøyskole. Øistein Medlien anses som en faglig kapasitet innenfor investeringsstrategier og risikostyring, og han har ekspertkompetanse på pensjonskasser. Øistein blir ofte benyttet som referanseperson av media innen grensesnittet pensjon & kapitalforvaltning.
Ansatt siden 2000. Han var leder for Grieg Investor fra 2006 til 2017.

Kjetil Svihus er utdannet siviløkonom fra Handelshøyskolen BI i 2001. Han har jobbet med kapitalforvaltning siden 2000. I tillegg til administrative oppgaver i Grieg Investor jobber han daglig med rådgivning og analyse, spesielt innenfor områdene investeringsstrategi og aktiva-passiva simuleringer. Han var ansvarlig for å utvikle Grieg Investor sin analysemodell innenfor sistnevnte område, og Kjetil er en ofte benyttet ressurs for våre oppdragsgivere innen pensjonskasse- og livselskapssegmentet. Kjetil har i tillegg ansvar for utvikling av selskapets forvalternøytrale bidragsanalyse-/rapportering.
Ansatt siden 2000.

Lars Henriksen er utdannet Master of Science in Business Administration fra Norges Handelshøyskole i 2008 og Bachelor’s degree (BA (Hons)) fra Heriot-Watt University i 2003. Lars er i tillegg Autorisert Finansanalytiker (AFA) fra 2012. Han har jobbet med kapitalforvaltning siden 2005, og er kunderådgiver med spesielt fokus på oppfølging av familieeide selskaper og stiftelser.
Ansatt siden 2005.

Tobias Spilling er utdannet med MSc i Investment Management ved Cass Business School (London) og BSc ved University of Strahclyde (Glasgow). Han er i dag tilknyttet både analyseavdelingen og rådgivningsavdelingen. På analysesiden er han ansvarlig for fondsseleksjon innen eiendom, og infrastruktur og på kundesiden har han et spesielt fokus på stiftelser (allmennyttige- og sparebankstiftelser) samt familieeide selskaper.

Ansatt siden 2007.

Qadeer Awan er utdannet MSc in Investment Management fra Cass Business School i London i 2015 og Bachelor of Science (BSc) in Business and Economics fra Handelshøyskolen BI i 2014. Han har jobbet med kapitalforvaltning siden 2010, og har vært tilknyttet analyseavdelingen i Grieg Investor siden November 2011. Qadeer jobber nå daglig som rådgiver for pensjonskasser.

Gudleik Njå er utdannet Diplom-Kaufmann (siviløkonom) fra Georg-August Universität Göttingen i Tyskland i 1989. Han jobbet bl.a. som produkt- og markedsansvarlig i Deutsche Bank og Citibank i Frankfurt og London fra 1990 til 1999. Gudleik var leder av Grieg Investor i perioden 1999-2006. Han er styremedlem i Grieg Investor. Gudleik er vår ressurs innen family office segmentet, og har bred erfaring med etablering, drift og utvikling av familieeide investeringsselskaper. I tillegg til engasjementet i Grieg Investor er han også styremedlem, styreleder og daglig leder i flere større familieeide selskaper.
Ansatt siden 1999

Silje Njå Bertelsen har en Master of Science (MSc) in Business (siviløkonom) med spesialisering i finans fra Handelshøyskolen BI i 2016. Hun har vært tilknyttet Grieg Investor siden mars 2014.

Tiril Jakobsen er utdannet siviløkonom fra Handelshøyskolen BI i 2002, og har jobbet med kapitalforvaltning siden 2000. Fra 2013 ble hun leder for rådgivning i Grieg Investor. Tiril var tidligere ansvarlig for evaluering og seleksjon av lokale og globale renteforvaltere. Tiril har bred kompetanse innenfor investeringsstrategi og risikostyring for langsiktig investorer samt innenfor området rapportering-/ bidragsanalyse. Tiril er medlem i Norske Finansanalytikeres Forening sin komité for avkastningsmåling.
Ansatt siden 2000.

Joakim Hagabakken er utdannet siviløkonom fra Handelshøyskolen BI i 2005, og har jobbet med kapitalforvaltning siden 2007. Med bakgrunn fra en av Europas største kapitalforvaltere, og et bredt nettverk blant norske institusjonelle kunder vil Joakim ha fokus på både nye kunde-/forretningsmuligheter, foruten å være med på å sikre en god oppfølging av eksisterende kunder. Ansatt siden 2018.

Steinar Lille er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole i 2000, samt Krigsskolen i 1994. Steinar er vår ekspert på offentlig sektor, forbund og samvirkeorganisasjoner. Han har god bredde- og dybdeforståelse for problemstillinger knyttet til langsiktig kapitalforvaltning sett i relasjon til tjenesteproduksjon. Steinar har jobbet med kapitalforvaltning siden 2000, og har også kompetanse innen risikofinansiering og risk management. Han har tatt videreutdannelse som autorisert porteføljeforvalter fra Norske Finansanalytikeres Forening og Norges Handelshøyskole i 2009. Ansatt siden 2000.

Kristian Ryland har en Master of Science (MSc) i Business and Economics (siviløkonom) med spesialisering i finans fra Handelshøyskolen BI i 2011. Hans fokusområder er porteføljeforvaltning, med masteroppgave om aktiva allokering gjennom konjunktursvingninger. Masteroppgaven ble kåret til årets masteroppgave i finans ved Handelshøyskolen BI. Han har vært tilknyttet analyseavdelingen siden mars 2009 og vil ha sitt fokusområde på norske og internasjonale renter samt private equity-investeringer .
Ansatt siden 2009

Fredric Münster har en Master of Science (MSc) in Business (siviløkonom) med spesialisering i finans fra Handelshøyskolen BI i 2018. Han har vært tilknyttet analyseavdelingen i Grieg Investor siden januar 2016. Fredrics hovedfokus er på norske og internasjonale renter.

Marte Løfman er utdannet ved LSE og Sciences Po, med spesialisering innen bærekraft og internasjonal politisk økonomi. Hun har bred internasjonal erfaring og jobbet tidligere for The Abraaj Group, en ledende private equity investor i frontier markets. Ansatt siden 2016.

Harald Sundby er utdannet siviløkonom fra Handelshøyskolen BI i 2008, med spesialisering innen finans. Hans fokusområder på studiet var porteføljeforvaltning, og han skrev sin masteroppgave om hedgefond. Han har jobbet med kapitalforvaltning siden 2006, da han også under studietiden jobbet for oss med analyse. Harald er ansvarlig analytiker med hovedansvar for evaluering av norske og nordiske aksjeforvaltere.
Ansatt siden 2006.

Tobias Spilling er utdannet med MSc i Investment Management ved Cass Business School (London) og BSc ved University of Strahclyde (Glasgow). Han er i dag tilknyttet både analyseavdelingen og rådgivningsavdelingen. På analysesiden er han ansvarlig for fondsseleksjon innen eiendom, og infrastruktur og på kundesiden har han et spesielt fokus på stiftelser (allmennyttige- og sparebankstiftelser) samt familieeide selskaper.

Ansatt siden 2007.

Joachim Jellum er utdannet siviløkonom fra Handelshøyskolen BI i 2004, med tilleggsutdannelse fra Universitetet i Oslo og University of Technology Sydney, Australia. Han har jobbet med fondsanalyse, modellering og systemutvikling siden 2005 og er i dag analysesjef og ansvarlig analytiker for evaluering og seleksjon av globale aksjeforvaltere, herunder også porteføljekonstruksjon av disse. Ansatt siden 2004.

Ruben Vågen er inne i siste år på sin Master of Science (MSc) in Business (siviløkonom) med spesialisering i finans ved Handelshøyskolen BI. Han har vært ansatt i Grieg Investor siden januar 2017 og vil starte i fulltidsstilling fra høsten 2020.

Henrik Olli Johansen er inne i siste år på sin Bachelor in Finance ved Handelshøyskolen BI. Han har vært ansatt i Grieg Investor siden juni 2019.

Kim Waagan har en Master of Science (MSc) in Business (siviløkonom) med spesialisering i finans fra Handelshøyskolen BI i 2014. På studiet fokuserte han mot porteføljeforvaltning og evaluerte forvaltere på det norske markedet i sin masteroppgave. Han har vært tilknyttet analyseavdelingen siden juni 2012. Ansatt siden 2012.

Victoria Lavold er på bachelornivå i økonomi og ledelse (Siviløkonom) på Handelshøyskolen BI. Hun har vært ansatt siden juni 2018 og jobber deltid på analyseavdelingen i Grieg Investor.

Fredrik Wilander har en doktorgrad i samfunnsøkonomi fra Handelshøyskolen i Stockholm. Han er også autorisert porteføljeforvalter fra NFF/NHH. Fredrik har jobbet i kapitalforvaltning siden 2007, tidligere i Nordea og DNB.

I Nordea jobbet han blant annet som investeringsanalytiker og senere som sjefsstrateg i Nordea Sverige, og i DNB som leder for ekstern forvalterseleksjon samt strategisk og taktisk aktivaallokering. I Grieg Investor er Fredrik en del av analyseteamet med spesifikt ansvar for seleksjonsprosessen.

Ansatt siden juli 2019.

Sissi Asdal er utdannet diplomøkonom fra BI og ballettpedagog fra Den Norske Balletthøyskole. Hun kommer fra meglerbransjen og har jobbet som oppgjørsleder hos blant annet Terra Fonds og Landsbanki.
Sissi arbeider med oppgjør og transaksjoner.

Marion Pramstaller er utdannet siviløkonom fra Universitetet i Innsbruck i 2007. Marion kommer fra Italia og har tysk som morsmål. I tillegg snakker hun italiensk, engelsk og norsk. Hun har jobbet to år som kredittanalytiker i en italiensk bank (Suedtiroler Sparkasse AG). Marion jobber med oppgjør og transaksjoner.
Ansatt siden 2010.

Cecilie Clement er utdannet sivilmarkedsfører og har en Executive Master of Management med spesialisering innen økonomisk kriminalitet og samfunnsansvar, internrevisjon og finansiell strategi fra Handelshøyskolen BI i 2018. I tillegg er hun diplomert internrevisor. Hun har lang erfaring fra finansbransjen og jobbet tidligere for en ledende uavhengig fondsforvalter i Norge. Ansatt siden 2018.

Christoffer Ellingsen har en Master of Science (MSc) in Business Administration (siviløkonom) med spesialisering i anvendt finans fra Handelshøgskolen ved Universitetet i Stavanger i 2016. Han har vært tilknyttet Grieg Investor siden februar 2015.

Kenneth Rågli er utdannet ved Augsburg College i Minneapolis USA, med bachelorgrad i finans. Før Kenneth startet hos oss høsten 2010, arbeidet han med investorservice i DNB Nor Markets. Kenneth arbeider med oppgjør og transaksjoner. Ansatt siden 2011.

Grieg Investor plikter å foreta lydopptak av alle telefonsamtaler som knytter seg til investeringstjenester (vpf. § 10-31 jf. vphl. § 2-1, første ledd nr. 1 til 6), følgelig blir det tatt lydopptak av alle telefonsamtaler på selskapets fasttelefoner og mobiltelefoner.

Våre kontorer

Oslo

Bryggegata 6 Aker Brygge

Vil du ha mer informasjon?
Kontakt Tiril Jakobsen:
tiril.jakobsen@grieg.no
23 27 41 57  /  952 09 886

Trondheim

Beddingen 8 7042 Trondheim

Vil du ha mer informasjon?
Kontakt Steinar Lille:
steinar.lille@grieg.no
414 59 400

Stavanger

Løkkeveien 107 Postboks 144 Sentrum 4001 Stavanger

Vil du ha mer informasjon?
Kontakt Kjetil Svihus:
kjetil.svihus@grieg.no
922 06 340