Sigrid Wilter Slørstad

Seniorrådgiver | Senior bærekraftanalytiker

Sigrid Wilter Slørstad er utdannet samfunnsøkonom fra Universitet i Oslo. Hun har jobbet innen kapitalforvaltningsområdet i Nordea siden 2010, blant annet som sjefstrateg for det norske teamet for aktivaallokering, og fra 2020 i forvaltningsteamet i Nordea Liv som leder for ansvarlige investeringer. Sigrid jobber som seniorrådgiver for stiftelser, NGOer og familieeide selskaper, og er en del av bærekraftsteamet i analyseavdelingen.

sigrid.wilter.slorstad@grieg.no
909 44 057

Våre kontorer

Oslo

Bryggegata 6 Aker Brygge

Vil du ha mer informasjon?
Kontakt Tiril Jakobsen:
tiril.jakobsen@grieg.no
23 27 41 57  /  952 09 886

Trondheim

Beddingen 8 7042 Trondheim

Vil du ha mer informasjon?
Kontakt Steinar Lille:
steinar.lille@grieg.no
414 59 400

Stavanger

Løkkeveien 107 Postboks 144 Sentrum 4001 Stavanger

Vil du ha mer informasjon?
Kontakt Kjetil Svihus:
kjetil.svihus@grieg.no
922 06 340