Silje Njå Bertelsen

Seniorrådgiver | Senior bærekraftanalytiker

Silje Njå Bertelsen er siviløkonom med spesialisering i finans fra Handelshøyskolen BI i 2016. Silje jobber i delt stilling som seniorrådgiver på kundesiden og er en del av bærekraftsteamet i analyseavdelingen. Hun har kundeansvar for flere stiftelser, sparebankstiftelser, NGOer og familieeide selskaper, og har i flere år jobbet med svært verdidrevne kunder som stiller høye krav til ansvarlighet og bærekraft i forvaltningen. Spesielt har hun god erfaring med å integrere ønsker om ansvarlighet og bærekraft i investeringsstrategier, i krysningspunktet mellom hva som er viktig for den enkelte kunde og hva som er mulig å operasjonalisere. Ansatt siden 2014.

silje.bertelsen@grieg.no
23 27 41 72 | 994 64 282

Våre kontorer

Oslo

Bryggegata 6 Aker Brygge

Vil du ha mer informasjon?
Kontakt Tiril Jakobsen:
tiril.jakobsen@grieg.no
23 27 41 57  /  952 09 886

Trondheim

Beddingen 8 7042 Trondheim

Vil du ha mer informasjon?
Kontakt Steinar Lille:
steinar.lille@grieg.no
414 59 400

Stavanger

Løkkeveien 107 Postboks 144 Sentrum 4001 Stavanger

Vil du ha mer informasjon?
Kontakt Kjetil Svihus:
kjetil.svihus@grieg.no
922 06 340