Siri Anne Holst

Økonomisjef og compliance-ansvarlig

Siri Anne Holst er utdannet siviløkonom fra University of Utah, USA, i 1990. Hun har siden 1990 jobbet med økonomi og økonomistyring i ulike bransjer. Hun har en variert bakgrunn med bl.a. 9 år i Mesta-konsernet. Her hadde hun ansvaret for økonomifunksjonen knyttet til konsernets logistikk- og innkjøpsfunksjon. Hun var konstituert logistikk- og innkjøpsdirektør i 14 mnd, da selskapet ble konsernetablert. Deretter fikk hun ansvaret for økonomien i Mesta Eiendom AS, hvor hun senere også var adm.direktør. Siri Anne har ansvaret for økonomifunksjonen i Grieg Investor og er i tillegg compliance-ansvarlig. Ansatt siden 2013.

siri.anne.holst@grieg.no
23 27 41 59 | 995 61 579

Våre kontorer

Oslo

Bryggegata 6 Aker Brygge

Vil du ha mer informasjon?
Kontakt Tiril Jakobsen:
tiril.jakobsen@grieg.no
23 27 41 57  /  952 09 886

Trondheim

Beddingen 8 7042 Trondheim

Vil du ha mer informasjon?
Kontakt Steinar Lille:
steinar.lille@grieg.no
414 59 400

Stavanger

Løkkeveien 107 Postboks 144 Sentrum 4001 Stavanger

Vil du ha mer informasjon?
Kontakt Kjetil Svihus:
kjetil.svihus@grieg.no
922 06 340