Fredrik Wilander går til Grieg Investor

Fredrik Wilander går fra "Head of Allocation & Selection" i DNB til ny jobb i Grieg Investor. "Det er vi veldig glade for og det tror vi kundene våre også vil bli" sier en stolt og fornøyd Tiril Jakobsen, daglig leder i Grieg Investor.

For å få litt bedre innsikt i mannen bak dressen, sendte vi vår gode venn Ivar Vereide i Dinamo over til Fredrik for en prat. Ivar er lett skeptisk til folk i dress på Aker Brygge, så det var med glede vi fikk tommel opp i retur sammen med intervjuet.

 

Frist meg ikke inn i ledelse

I 2017 vant Fredrik Wilander «Nordic Fund Selection Personality of the Year Award», men fondsseleksjon var aldri en del av den opprinnelige drømmen. Fredrik er, som så mange andre, et resultat av tilfeldigheter. Med en oppvekst i Ørgryte ved Liseberg Tivoli var planen å studere juss. Et godt grunnspill kombinert med en ganske god serve, førte ham imidlertid til Georgia USA på et tennisstipend. I tillegg til å øve grunnslag måtte han lese noe og da ble det økonomi siden amerikansk og svensk juss er lite kompatible. Planen var nemlig å dra tilbake til Lund og starte på juridikum etter ett år, men en avlyst førstegangstjeneste førte til mer tennis og enda mer økonomi.
+++– Etter bachelorgraden var jeg sulten på mer så jeg søkte doktorgradsprogrammet på Stockholm School of Economics hvor jeg fullførte en Ph.D. i 2006.

På hvilket tema?
+++– Samfunnsøkonomi med fokus på internasjonal finans. For de fleste sikkert ikke veldig spennende, men én litt morsom studie vi skrev var en estimering av krysspris-elastisiteten på dansk sprit i Sverige. Vi brukte data fra Systembolaget og estimerte salget av sprit i relasjon til utviklingen av danske sprit-priser. Deretter så vi på hvor langt nord i Sverige vi kunne se en etterspørselseffekt basert på prisendringene. Svaret var Karlstad – der går grensen. Den ble publisert og det var jo litt artig, sier Fredrik og ler.

Det er jo et lite sprang – fra dansk sprit og samfunnsøkonomi til fond og finans?

+++– Ja, definitivt. Jeg gikk jo fra Econ Analyse og rådgivning innen samfunnsøkonomi til makroanalyse i Nordea. Så det var på en måte makroanalysen som var bindeleddet. Jeg tilbrakte over 8 år i Nordea og i tillegg til å ta forvalterutdanning parallelt, hadde jeg mange interessante roller der – blant annet som Chief Investment Strategist & Head of Asset Allocation for Nordea i Sverige.

Hvorfor Grieg Investor? Det er vel noe ganske annet enn Nordea og DNB?

+++– Absolutt. Det naturlige hadde kanskje vært å bli der jeg var og fortsette «leder-veien», men på sikt betyr det ofte større avstand til spesialist-rollen. Jeg liker ledelse, men ikke som fulltidsstilling og på bekostning av fag. I tillegg savnet jeg å jobbe i en mindre organisasjon hvor det er en annen dynamikk og hvor man får større påvirkningskraft og sjansen til å utvikle selskapet som helhet. Jeg har båret på et lite savn etter «eier-følelsen» helt siden jeg sluttet i Econ, som jo også var en uavhengig og medarbeidereiet kompetansebedrift. På en måte føles det derfor som om ringen nå er sluttet.

Og hva blir din rolle i Grieg Investor?

+++– En av de tingene som appellerer til meg med Grieg Investor er at det er en flat struktur hvor arbeidsoppgavene blir formet etter hvor etterspørselen er, hva man er god til og hva man har lyst til. Jeg ser derfor frem til en variert hverdag med hovedfokus på fondsseleksjon og kundearbeid. Den offisielle tittelen blir Fagsjef og jeg kommer til å være en del av analyseteamet med spesifikt ansvar for seleksjonsprosessen.

The times they are a changin’

Fredriks musikalske reise startet med Simon & Garfunkel, fortsatte med U2 i deres glansperiode – alt etter Achtung Baby er helt irrelevant etter hans mening, noe han vel ikke er helt alene om å mene – videre til hardrock, litt metal og endte med country i USA. God country i betydningen bluegrass à la Allison Krauss & Union Station og mer pop-country à la Brett Eldridge, understreker han. En norsk kone, tre små barn og en aktiv fritid i Heming med tennis, fotball og litt ski tar resten av lyttetiden. Og siden det å stå på ski nedover er en forutsetning for å få jobb i Grieg Investor, er det en fordel at han mener det kun er to steder å bo når det gjelder alpint og finans – Oslo og Zürich. Noe annet han har klare meninger om er endringer.

Grieg Investor sier: «Endring – vi kan stritte imot eller omfavne den og prøve å forstå.» Hvilke endringer og trender ser du fremover?

+++– Det pågår en generell konsentrasjon i kapitalforvaltningsindustrien og en eksplosiv økning av passive fond. Mye kapital jakter de samme investeringene og det finnes mange ubesvarte spørsmål knyttet til dette; hvordan påvirker dette prisdannelsen i markedet? I hvilken grad er veksten i passiv årsaken til meravkastningen til vekstaksjer og «mega-caps»? Hvor mye aktiv forvaltning «trengs» og finnes det en naturlig likevekt mellom aktiv vs passiv? Den andre store trenden er selvfølgelig det som skjer rundt måten investorer tilnærmer seg holdbarhet – sustainability – hvordan vi med vår kapital kan påvirke samfunnet til det bedre og at dette ikke står i motsetning til god avkastning, snarere tvert imot!

Grieg Investor snakker om en utvikling som i dag går fra ekskluderinger og Do No Harm til økt fokus på Do Good og impact investeringer. Dette er ulike måter å gjøre noe bra på, men det sistnevnte kan kanskje i større grad bidra til endringer som verden føler på kroppen?

+++– De etiske eksklusjonene kommer til å fortsette, men det man i stadig større grad kommer til å legge vekt på, er holdbarhetsfaktorer i de selskapene man aktivt velger å ha i forvaltningen. Verdien av å ta hensyn til et bredere sett av stakeholders, alt fra miljøet til de ansatte, skal ikke underestimeres i forhold til å skape verdier også for aksjonærene i det lange bildet.

Ja, mange snakker om bærekraft og sustainability om dagen, men det er kanskje ikke alle som får det til?

+++– Kvaliteten er i høyeste grad variabel, men jeg synes kapitalforvaltningsbransjen er kommet langt på kort tid.

Hvordan opplever du troverdigheten til Grieg Investor i så måte?

+++– Svært troverdig. De har en høy prioritet på å få inn flere forvaltere som er dyktige på impact og sustainability. Både fordi de er opptatt av å ha kompetanse på denne type forvaltere, men også fordi de har hatt gode erfaringer med flere av dem – for eksempel Generation som både har hatt et sterkt bærekraftfokus og samtidig levert veldig god avkastning. Det fokuset kommer bare til å øke framover; å finne flere dyktige forvaltere der ute. Dette er noe jeg ser frem til å bidra med sammen med de andre på teamet.

Ambisjoner, fokus og Federer eller Brady?

Grieg Investor sier om seg selv: «Vi skal være den foretrukne, uavhengige investeringsrådgiveren for norske institusjonelle investorer.» Eller, sagt på godt norsk: Best i bransjen. Har du ambisjoner på vegne av Grieg Investor?

+++– Så klart, men jeg mener de er best i bransjen allerede. Og nå er jeg jo selvfølgelig helt objektiv, sier han og ler høyt.
+++– Men jeg gleder meg til å fokusere 100% på fag og kunder. Jeg tror Grieg Investor har et veldig godt momentum, jeg synes de er litt annerledes – interessen for faget, at de ser det som mer enn en jobb. Og så er mitt inntrykk at de er veldig profesjonelle, redelige og ordentlige i alt de gjør – troverdige, transparente og ingen interessekonflikter mellom kundenes beste og dem selv.

Hva tenker du om Grieg Enigma – egenutviklet – er dette noe av det de kan skille seg ut på?

+++– Ja absolutt. Det lille jeg har sett har imponert meg stort. De viste meg blant annet en modul hvor kundene hadde løpende oppdatert karboneksponering i tillegg til full gjennomlysning av både aksje- og renteporteføljen. Så langt jeg vet, så er dette unikt også i global sammenheng. Det virker også som om det er lett å integrere nye analyser og verktøy, noe som jo åpner for morsomme muligheter i fremtiden.

Apropos fremtiden, et siste spørsmål. Hvem ville du vært i ditt neste liv – Roger Federer eller Tom Brady?

+++– Åååh, det er jo mine to store favoritter, sier han og tar en lang tenkepause før han starter et enda lengre resonnement over begges kvaliteter som familiefedre og sympatiske personer med gode verdier og stor ydmykhet, all suksess til tross. Og hvis det er sant at heltene du velger sier noe om deg selv, skjønner vi hva slags fyr Fredrik Wilander er og hvilke verdier han setter høyest. Til slutt klarer han også å velge helt.
+++– Som idrettshelt blir det Tom Brady. Han har vunnet 6 Super Bowl rings, den siste i en alder av 41 år. Den viljen til fortsatt å ville forbedre seg til tross for at du er verdens beste, det står det respekt av, sier han.
+++– For det er greit å forbedre sine svakheter, men det å ha fokus på å bli enda bedre på det du allerede er veldig god på, er heller ingen dårlig strategi.