Grieg Investor Analyst Program (GIAP)

I 2015 ble det etablert et opplæringsprogram for nye unge spirer, kalt Grieg Investor Analyst Program. Programmets formål er å overføre kompetanse fra nåværende ansatte og bygge talenter som på lang sikt kan bli viktige ressurser for selskapet.

Arbeidsdagen til en GIAP

En typisk arbeidsdag kan variere mye. Qadeer Awan, ansvarlig for opplæringsprogrammet, forteller at en GIAP typisk starter dagen med faste rutineoppgaver for å holde systemene oppdatert. Deretter bistår man rådgivere og analytikere med spesifikke kundeoppgaver og prosjekter. Slike oppgaver kan være mer omfattende og langvarige, som for eksempel bistå i screeningprosess av nye fond eller lage en analyse av bærekraftsprofilen til en portefølje. Noen oppgaver kan også være mer tidsbegrenset av natur, slik som å lage en slide på sammenhengen mellom kraftpris og aksjemarkedet før et kundemøte. Oppgavene er varierte og tilpasset nivået og interessen til den enkelte med gradvis progresjon og økt antall «strekk-oppgaver» etter hvert som man er klar for det. Som en del av programmet får studentene også muligheten til å delta på konferanser arrangert i regi av Grieg Investor, slik som den årlige «Grieg Investor Konferansen» hvor vi inviterer foredragsholdere, slik som tidligere visepresident i USA og fredsprisvinner, Al Gore, og lederen av FNs klimapanel, Hoesung Lee.

 

Tilpasset den enkelte

Victoria Lavold Jørgensen studerer Master of Science (MSc) in Business med en spesialisering i finans ved Handelshøyskolen BI. Hun har jobbet deltid på analyseavdelingen gjennom Grieg Investor Analyst Program (GIAP) siden 2018.

Victoria trekker frem at GIAP-programmet gir en unik mulighet tilpasset den enkelte. Som GIAP kan studentene gi uttrykk for sine interesseområder og få lov til å utvikle disse. Dersom man er usikker på hvilke områder som interesser en, vil man gjennom programmet få økt forståelse for hva som kan være spennende å jobbe med. Et eksempel på slike oppgaver kan være analyse av bærekraftsprofilen til diverse porteføljer eller bistå med startfasen av screeningsprosessen av nye fond.

Fra GIAP til fulltidsansatt

Henrik Olli Johansen fullførte Master of Science (MSc) in Finance ved University of Edinburgh i 2021, og har fra tidligere en Bachelor i Finans fra Handelshøyskolen BI. Henrik har vært ansatt i Grieg Investor siden juni 2019 og startet i fulltidsstilling august 2021. Henrik forteller at kunnskapen han har tilegnet seg som GIAP har gitt han et fortrinn under studiene, spesielt innenfor fag som omhandler finans og gruppeoppgaver som krever Excel. Særlig trekker Henrik frem muligheten til å utnytte den faglige kompetansen hos Grieg Investor, for å få en bedre forståelse av koblingen mellom teori og praksis.

«Den faglige kompetansen som ligger i Grieg Investor kan til enhver tid svare på eventuelle spørsmål man måtte ha rundt studiet og fag. Jeg har i tillegg hatt stor nytte av kunnskapen man har fått i Excel, noe som har gjort at jeg har vært i forkant av “normalt kunnskapsnivå” når vi for eksempel har hatt fag som Big Data og Financial Decision making.» – Henrik

 

 

Ruben Vågen er siviløkonom med spesialisering i Finans fra Handelshøyskolen BI i 2020. Han har gjennomført GIAP-programmet og er i dag fulltidsansatt med tilknytning til både analyseavdelingen og rådgivningsavdelingen.

Ruben forteller at han hadde ingen relevant arbeidserfaring før han ble en del av GIAP-programmet i 2017. Ved å kombinere studier og GIAP-programmet, økte interessen for finans og han forstå raskt han dette var et område han ville fortsette innenfor. Ruben trekker frem at overgangen fra GIAP til analytiker/rådgiver hos Grieg Investor var et enkelt valg grunnet spennende dager og et inkluderende miljø.

«Det er spennende og fartsfylte dager, med mange ulike arbeidsoppgaver. Menneskene man jobber med er også viktige. De som jobber i Grieg Investor er både dyktige, inkluderende og villige til å dele sin kunnskap med oss mindre erfarne, som gjør at jeg har følt meg som en del av organisasjonen helt siden jeg begynte.» – Ruben

 

 

Grieg Investor Analyst Programmet er en viktig del av selskapets ansettelsesstrategi

Grieg Investor Analyst Program er en viktig del av selskapets ansettelsesstrategi og som selskap mener Grieg Investor at menneskene er den viktigste ressursen.

Vi mener at ulike mennesker skaper bedre resultater og arbeidsmiljø. Derfor vil vi ha rollemodeller av alle kjønn som i størst mulig grad speiler samfunnet med hensyn til alder og bakgrunn. I Grieg Investor har vi i alle år hatt likestilling og ubevisst diskriminering på dagsorden. Alle ansatte er ansvarlige for at Grieg Investor er et trygt sted å arbeide. Hos oss skal alle føle seg respektert, inkludert og anerkjent. I hverdagen betyr dette mye for trivsel og trygghet, og vi tror at folk som trives på arbeidsplassen leverer det beste arbeidet, alene og sammen, sier daglig leder Tiril Jakobsen stolt.