Grieg Investor utvider teamet med erfaren seniorrådgiver

Grieg Investor styrker sitt pensjonsteam med Kjersti Rekdal Skåre som ny seniorrådgiver. Hennes omfattende erfaring, kompetanse og evne til å formidle vil ytterligere styrke vår tjenesteleveranse til de største private og offentlige pensjonskassene i Norge.

Kjersti Rekdal Skåre

Kjersti Rekdal Skåre er 35 år, og oppvokst i Bærum og USA. Kjersti studerte finansiell matematikk ved Universitetet i Oslo, og begynte i Nordea Liv etter sine studier som aktuar. Siden da har hun ledet utviklingsteam, som blant annet lagde applikasjoner for både privat- og bedriftskunder i pensjonsmarkedet. Kjersti har strategisk erfaring og ledet blant annet arbeidet i å posisjonere Nordea Liv mot innføringen av egen pensjonskonto (innskuddsbaserte produkter) frem til 2021. I sin siste etappe i Nordea Liv var hun leder for personforsikringsmarkedet og den tilhørende avdelingen, med ansvar fra salg til oppgjør.

Etter å ha tilbrakt 10 år i Nordea, hva var det som trakk deg mot Grieg Investor, og hvilke ferdigheter og erfaringer ser du som ditt mest verdifulle bidrag inn i selskapet?

Utenifra har Grieg Gruppen for meg fremstått som et konsern som putter handling bak ord. Dette var i stor grad det som gjorde meg nysgjerrig i utgangspunktet, da jeg er drevet av det å kunne påvirke og være med på å sette retning. Etter å ha blitt kjent med Grieg Investor som selskap skjønte jeg raskt at dette var et miljø med fokus på ansvar, kvalitet og utvikling, og med kunden i sentrum. Disse aspektene var alle viktige for meg i valget om å bytte arbeidsplass. Et jobbskifte innebærer som alltid at det er mye å lære, men jeg håper at med «nye øyne» og min bakgrunn at jeg kan bidra til videre utvikling av Grieg Investor.

Hvorfor ønsket du å jobbe innenfor kapitalforvaltning, og hva gjør at du fremdeles er inspirert til å jobbe innenfor feltet?

Forenklet sagt ser jeg på kapitalforvaltnings kjerneoppgaver som å forstå hvordan vår verden ser ut og utvikler seg. I tillegg gjelder det å klare å formidle dette på en forståelsesfull måte, og, sammen med kunden, sikre best mulig plassering slik at vi både oppnår høyest avkastning gitt risikoappetitt, mens vi samtidig tar ansvar for fremtiden. Det handler jo simpelthen om hvor vi plasserer vår energi – tenk så mye impact vi kan ha sammen med kundene våre! Samtidig synes jeg at tiden vi er i nå er spesielt spennende. I år har 40 nasjoner valg, så jeg er kjempespent på hva fremtiden vil bringe.

Gjennom din erfaring innenfor ledelse av produktutvikling og innsikt i forsikringsmarkeder, hvilke utfordringer og muligheter ser du for Grieg Investor i fremtiden?

Ikke et «lite» spørsmål dette! Verden endrer seg stadig raskere. Markeder, reguleringer, teknologi er noen av områdene som utvikler seg i høy hastighet, og det samme vil gjelde kundenes behov. Dermed må Grieg Investor kontinuerlig etterstrebe å være tilpasningsdyktig og smidig i disse endringene, akkurat som alle andre aktører.

Så et lite «ice breaker»-spørsmål: Hvis du kunne reist tilbake i tid og gitt ditt yngre selv et råd, hva ville det vært og hvorfor?

Jeg tror jeg hadde sagt at livet og karrieren ikke er så definert som du tror, og stol på at det former seg slik det skal. Jeg husker som student og nyutdannet at det opplevdes som gitt hva jeg skulle jobbe med resten av livet – tanken var urovekkende, for å være ærlig. Heldigvis har jeg siden erfart at roller, arbeidsplasser og selskaper er under evig utvikling, og at man som enkeltindivid kan faktisk ha enormt stor påvirkning. Jeg er veldig takknemlig for alt forskjellig jeg har drevet med så langt i arbeidslivet – det hadde jeg ikke sett for meg i starten av min karriere! Det handler mye om å ta ansvar når man ser et uutnyttet potensial – noe jeg opplever at Grieg Investor setter høyt på agendaen.