Klimasatsingen i finansnæringen – er alt grønnvasking?

Torsdag, 18. August, holdt vi, sammen med UN Global Compact Norge, en forrykende paneldebatt på Arendalsuka om klimasatsingen i finansnæringen og grønnvasking.

Det er særlig tre hovedpunkter man kan nevne fra debatten.

For det første, så ble det trukket frem at begrepsbruken av «bærekraft» i finansnæring er uklar og bærer preg av subjektive definisjoner. Samtidig er næringen avhengig av både mer informasjon OG mer presis informasjon. Det er en nymoden bransje, derav er det forventet grums på veien. Målet bør være å «learn as you go», med inkrementelle forbedringer av standarder og reguleringer.

For det andre, så adresserte deltakerne at grønnvaskingsdebatten er høyest nødvendig for å identifisere de seriøse aktørene som ønsker å gjøre en endring. Fraværet av debatt skaper rom for kortsiktige aktører som kun rir den grønne bølgen for å få avkastning. Derav, er debatten svært viktig og skulle gjerne startet tidligere.

For det tredje, så kom det frem at det grønne skiftet er avhengig av å være kommersielt. Kapitalkravet som er anslått for å nå målet i Parisavtalen er såpass stort at finansnæringen er helt sentral i overgangen. Derimot kan ikke finansnæringen klare det alene – det er ypperst nødvendig med rammebetingelser som skatter og avgifter, for eksempel karbonskatt, for å nå målet.

Dersom du ikke fikk med deg paneldebatten, så ligger det link til opptaket nedover.

For å utvide perspektivet ytterligere, har vi vedlagt ett notat som forsøker å oppsummere hovedtemaene i grønnvaskingsdebatten og hvilke synspunkter som har blitt løftet frem.

God lytting og lesing!