Ny spisskompetanse styrker Grieg Investor

Vi i Grieg Investor har det siste halvåret styrket våre rekker betydelig med hele tre sterke ansettelser. De nye tilskuddene vil forsterke Grieg Investors faglige kompetanse på hvert sitt felt, og gi våre kunder enda mer omfattende og nøyaktig innsikt i sine investeringer. Vi har tatt en prat med Sigrid Wilter Slørstad, Helle Kristin Larsen og Erik Bråthen for å bli litt bedre kjent med vår nye trippel trumf!

 

Sigrid Wilter Slørstad

Vårt nyeste tilskudd heter Sigrid Wilter Slørstad, er 38 år, gift og har tre barn på 4, 5 og 8 år. Hun er nordlending og kjemper hardt for å beholde dialekten til tross for at hun snart har bodd like lenge i Oslo som i nord. Det var samfunnsøkonomi på Universitetet i Oslo som fikk henne sørover, og rett før masterstudiet fikk hun en studentjobb i Nordea i Strategic Investment Advice. Etter studiet jobbet hun som strateg i mange år, og ble til slutt sjefstrateg i Nordea Wealth Management. Et engasjement for bærekraft førte henne over til Nordea Liv, der hun ledet arbeidet med å integrere bærekraft i pensjonsinvesteringene fra 2020 til nå. Sigrid bringer med seg dyp kompetanse og innsikt i forvaltning, strategi og bærekraftige investeringer, og vil ha «en fot i hver leir» for å styrke både rådgiver- og bærekraftsteamet.


Du har jo en mastergrad innenfor samfunnsøkonomi. Hva ledet deg inn i kapitalforvaltningens verden?

Det var egentlig drevet av et ønske om en litt mer relevant jobb ved siden av studiene (enn klesbutikk og bartender), for den langsiktige planen var å jobbe i enten Norges Bank, SSB eller Finansdepartementet, også kalt jerntriangelet på Blindern. Men, rett før masterstudiet, sånn omtrent samtidig som når Oslo Børs toppet ut før finanskrisen i mai 2008, kom jeg over en stillingsannonse for en studentstilling i Nordea i Strategic Investment Advice. Jeg visste ikke hva jeg gikk til, men det skjedde mye nytt for mange på den tiden, og det ble noen ekstremt lærerike og spennende år som gjorde at planen ble endret og at jeg ville fortsette å jobbe med finansmarkedene og kapitalforvaltning. I tillegg fikk jeg jobbe med Wilander da!

Etter lang fartstid hos Nordea, hva gjorde at du ønsket å starte i Grieg Investor? Hva blir den største overgangen til en stilling som rådgiver hos oss? 

Jeg ønsket å starte her fordi det var full klaff på flere fronter. Jeg vil utvikle meg faglig, jobbe med bærekraft og være tett på kunder. I tillegg er det en kjernesak for meg at det er mye samfunnsansvar i god og langsiktig investeringsrådgivning. Jeg vet ikke helt (enda) hva den største overgangen blir, utover å faktisk ha kundeansvar og følge opp kunder i tykt og tynt, og ikke bare titte innom som fagperson i ny og ne.

Med din kompetanse innen bærekraftige investeringer og forvaltning, hva tror du er de mest presserende utfordringene og mulighetene for bærekraftige investeringer i dagens finansmarked?

Selv om EU jobber bra og hardt med saken, er det fremdeles ingen global standard for hva som utgjør en bærekraftig investering. Det gjør det vanskelig for investorer å sammenligne og vurdere ulike investeringsmuligheter, samt vise til faktiske positive effekter fra investeringer man gjør. Dette kan virke litt demotiverende, og jeg er redd folk skal gå lei. Men, for at vi skal nå bærekraftsmålene er bærekraftige investeringer avgjørende, fordi de gir mulighet til finansiering av prosjekter, innovasjon, å påvirke selskapers adferd og ansvarlighet og å skape samfunnsengasjement. Selskaper som arbeider aktivt for å redusere det kloden trenger mindre av, og samtidig skape mer av det den trenger i fremtiden er sannsynligvis også mer robuste selskaper.

Så et lite «ice breaker»-spørsmål: Hvis du kunne spist middag med hvem som helst, død eller levende, hvem ville du valgt og hvorfor?

Det er sikkert mange smartinger jeg burde nevnt, men det er jo så mange smartinger på jobb, så jeg er godt dekka på finans i alle fall. Derfor tror jeg heller jeg velger min farmor, Åsta Eriksson. Hun var 26 år når hun tok med seg en 2-åring og 4-åring på båt i seks uker for å komme til landsbyen Mutambara, i Rhodesia, for å jobbe som misjonær. Hun endte opp med å leve mesteparten av sitt liv der, som lærer. Vi pratet mye mens hun levde, men jeg er ikke mettet på fortellinger fra hennes liv!

 

Helle Kristin Larsen

 

Helle Kristin Larsen er 58 år og bor i Lørenskog, hvor hun også er født og oppvokst. Hun ble ansatt i Grieg Investor i juni i år, og har lang erfaring fra finansbransjen. Hun har jobbet med back- og middle office i over 30 år, og kan skilte med erfaringer som oppgjørsansvarlig i Kværner Finans Internbank og Ferd, samt Key Account Manager i Storebrand Kapitalforvaltning. De siste 16 årene var Helle rapporteringsansvarlig i Griff Kapital, inntil de fusjonerte med Formue Family Office hvor hun fikk rollen som Client Manager. Med en imponerende track-record innen nøyaktighet og effektivitet, vil Helle som Senior Operations Manager spille en avgjørende rolle for å opprettholde Grieg Investors allerede høye standard innen transaksjonshåndtering og rapportering.

Hvorfor ønsket du å jobbe hos Grieg Investor? Hva gjør at Grieg Investor skiller seg fra andre i bransjen, tror du?

Jeg ønsket meg tilbake til et mindre miljø, og for meg var Grieg Investor den eneste aktuelle kandidaten. De skiller seg fra andre i bransjen ved en særegen kultur og skreddersøm til alle kunder. Jeg hadde litt kjennskap til selskapet fra før av og visste at dette er en meget seriøs aktør, hvor det jobber mange superflinke folk. I tillegg hadde jeg et inntrykk av at arbeidsmiljøet skulle være veldig uformelt og godt. Alt dette viste seg å stemme!

Hva var det som først trakk deg mot å jobbe med transaksjonshåndtering i finans, og hva er det spesielle ved dette feltet som du virkelig liker?

Det var faktisk en tilfeldighet som gjorde at jeg endte opp innen finansbransjen og begynte å arbeide med back- og middle office-funksjonen. Jeg fant likevel fort ut at dette var noe jeg trivdes med, da jeg liker å jobbe med tall og finans, og trives med et høyt arbeidstempo. Dessuten er jeg litt petimeter, noe som kommer veldig godt med i denne typen arbeid.

Med mer enn tre tiårs erfaring har du sikkert observert store endringer innen back- og middle office-funksjonen. Hva har skjedd, og hvordan tror du fremtiden vil forme seg?

Den største endringen jeg har observert er utvilsomt innen automatisering. Det har vært store forbedringer, samt utvikling av nye systemer, slik at arbeidsprosessene er effektivisert betraktelig. På sikt tror jeg back- og middle office-funksjonen vil bli mer og mer en controllerfunksjon, da mange av dagens oppgaver vil bli ytterligere automatisert.

Så et lite «Ice breaker»- spørsmål: Hvilken idrett ville du vært proff i, og hvorfor?

Lett spørsmål – golf!! Det er fascinerende vanskelig, og krever utrolig mye av utøveren både mentalt og sportslig. Dessuten liker jeg at det er en utendørsidrett, og at golfbanene ofte er omgitt av vakker natur. Jeg klarte dessverre aldri å knekke «golfkoden», selv etter mange års iherdige forsøk, og la derfor golfkøllene på hylla til slutt. Men man blir heldigvis aldri for gammel til å spille golf, så kanskje jeg gir det et nytt forsøk en dag.

 

Erik Bråthen

 

Erik er 42 år, har samboer og et barn. Han er født i Kristiansand, og bodde i 3 år i Grimstad i forbindelse med Bachelorgraden i Informatikk. Veien gikk videre til Oslo høsten 2004, hvor han tok Mastergrad i Informatikk på Blindern og UiO. I januar 2006 startet Erik i Griff Kapital, hvor han egenhendig har utviklet rapporteringssystem, analysesystem og kundenett. I tiden i Griff jobbet han i tillegg med både kvantitativ og kvalitativ analyse av forvaltere, før han etter hvert ble leder for Operations.  Etter sammenslåingen av Griff Kapital og Formue, jobbet Erik med investment operations og effektivisering av kommunikasjon mellom systemer og prosesser.  I februar i år gikk veien videre til Grieg Investor og til Team Digital, hvor Erik skal sikre at Grieg Investors kunder og ansatte får tilgang til de mest relevante og engasjerende digitale løsningene tilgjengelig.

En mastergrad i informatikk er ikke nødvendigvis direkte linket til en karriere i finans. Hva ledet deg inn i bransjen?

Jeg startet tidlig med kjøp og salg av aksjer, og har så lenge jeg kan huske syntes dette har vært spennende. Bacheloroppgaven min var også å lage et verktøy for teknisk analyse av aksjer for det som den gang het Stocknet (ble kjøpt opp av dagens Nordnet). Da jeg etter Masteroppgaven fikk tilbud om å lage rapporteringssystem for Griff var kursen satt. Samspillet mellom teknologi og økonomi er spennende, da man kan lage instruksjoner som styrer hvordan store verdier håndteres. Teknologien kan bidra til alt fra å velge aktivaklasser og investeringer, bygge porteføljer og rapportere på disse, til å la kunder kjøpe og selge investeringer. Finansbransjen er i stadig endring, og jeg tror at det å være langt fremme på teknologi er helt nødvendig for å klare seg, for ikke å si være ledende, i dagens marked.

Hva vil ditt viktigste bidrag være hos Grieg Investor den første tiden, basert på det du har arbeidet med til nå?

Mitt viktigste bidrag vil nok være å prøve å samle trådene og få til synergieffekter på den enorme mengden data vi samler inn og på alt det fantastiske Grieg Investor allerede produserer. I og med at jeg i Griff var involvert i det meste av bedriften, både kvantitativ og kvalitativ analyse, egenhendig har laget rapporteringssystem og analysesystem, samt vært leder for Operations, håper jeg og tror at det er noe som kan komme godt til nytte i Grieg Investor. Jeg tror at man må ha en helhetstankegang når man utvikler en bedrift, spesielt ettersom man vokser seg større og blir flere kokker.

Med den raske utviklingen innen digital teknologi, hvilke trender innen digitale løsninger ser du på som mest spennende og potensielt transformative for finansbransjen i de kommende årene?

Det jeg ser på som mest spennende om dagen er kunstig intelligens. Både i form av analyser av data, for eksempel i fondsseleksjon, men også for hvordan man kan bruke AI til å generere kode. I tillegg til å sette sammen data fra ulike kilder, kan AI analysere store mengder data på svært kort tid. Andre bruksområder innen finans kunne vært overholdelse av lover og regler, hvor AI kunne fulgt med på regulatoriske dokumenter og sammenliknet dette med porteføljer og investeringer. Det er verdt å merke seg at AI fremdeles er relativt nytt, og det derfor er viktig å være forsiktig med hvordan man implementerer AI. Det er kanskje ikke lurt å bruke det i de mest kritiske operasjonene, i det minste ikke uten nøye overvåking.

Så et lite «ice breaker»-spørsmål: Hvis du kunne reise til hvilket som helst sted i verden akkurat nå, hvor ville det vært og hvorfor?

Det å reise er faktisk en av mine store interesser, og jeg har allerede reist store deler av verden. Det å ha småbarn gjør det litt mer komplisert å reise, men Japan og Egypt skulle jeg gjerne fått reist til. Japan, av flere grunner, men kanskje mest fordi kulturen der er veldig forskjellig fra de fleste andre kulturer. I tillegg gjør det jo ikke noe at Japan er opphavet til en av mine favorittretter, sushi. Egypt, fordi jeg gjerne besøker flere av verdens underverker, pyramidene. I tillegg vil jeg gjerne tilbake til Rødehavet for å dykke og forhåpentligvis se verdens største fisk, hvalhaien.