Pensjonskasser

En pensjonskasse representerer både arbeidsgivere og arbeidstakere og har et stort ansvar for morgendagen.

9 av 10 nordmenn har full tillit til arbeidsgiveren sin når det gjelder pensjonen deres. Derfor hviler det et stort ansvar på de som skal forvalte disse verdiene. Pensjonskassene skal sørge for at arbeidstakere får den pensjonen de fortjener og samtidig holde arbeidsgiveres pensjonskostnader så lave som mulig.

Streng regulering og et lavrenteregime gjør det krevende å innfri disse forventningene. Langsiktighet, klare rutiner og god styring er forutsetninger vi legger til grunn for å lykkes.

 

Vår kompetanse

Vi har mange pensjonskasser som kunder, både offentlige og private, med til sammen rundt 85 milliarder til forvaltning. Våre rådgivere har jobbet med forvaltning av pensjonsmidler i over 30 år og vi har egen aktuar med kompetanse til å vurdere konsekvenser av endringer i pensjonsregelverk, og om pensjonsordninger er konkurransedyktige. Ansatte i Grieg Investor benyttes også som forelesere på Forsikringsakademiet ved BI.

Vi utfører alle oppgaver innen kapitalforvaltning, fra strategiprosess, forvaltervalg og porteføljekonstruksjon, transaksjoner og rapportering. Vi tilbyr relevante arenaer og nettverk gjennom fagrelaterte arrangementer for alle våre kunder, i tillegg til mer spesialiserte for pensjonskasser ala seminarer om de nye kapitalkravene.

Det er ikke alle styremedlemmene i pensjonskasser som jobber med kapitalforvaltning på daglig basis. Derfor arrangerer vi jevnlig styreseminarer om begreper og rammebetingelser for å gi samtlige beslutningstakere en felles plattform for forståelse. Dette dekker også grunnleggende innføring i forvaltning av pensjonsmidler, kapitalforvaltning og pensjonskassens formål og målsetning, samt hvordan målene kan nås.

 

Grieg Enigma – daglig oppdatering gir deg kontroll

Alle pensjonskasser må innfri rentegarantien hvert eneste år. Med dagens lave rentenivå har dette blitt stadig mer krevende. Andre investeringer utover renteplasseringer er derfor avgjørende for å nå kravene. Disse svinger imidlertid mer i verdi – ofte daglig. For å gi administrasjonen kontroll og oversikt er muligheten for daglig oppdatering helt avgjørende. Grieg Enigma gir unik kontroll og kontinuerlig overvåkning av porteføljen. Det muliggjør nødvendige grep for å tilpasse forvaltningen når det er påkrevd. Vi utarbeider også stresstest-rapporter månedlig for å se hvordan bufferkapital og kapitalkrav utvikler seg, både innenfor Stresstest I og II.

 

Gjenspeiler dine verdier dine verdier?

I mange tilfeller har styret et krav om å forvalte de ansattes pensjonsmidler i tråd med selskapets, de ansattes eller samfunnets verdier. Mange er opptatt av å investere i bedrifter som driver på en bærekraftig måte og derfor kan skape avkastning i mange år framover. Andre faktorer kan handle om etiske investeringer, om karbonavtrykket til porteføljen, om sosiale forhold, selskapsstyring eller andre krav i tillegg til de finansielle målsettingene.

Grieg Enigma tar transparens på alvor og gir deg unik kontroll på at investeringene faktisk gjenspeiler de valgene som er gjort i investeringsstrategien på vegne av arbeidstakerne og morgendagens pensjonister.

Les mer om Grieg Enigma