Stiftelser

En stiftelse har ingen eiere, men mange mottakere.

En stiftelse har som regel evig liv. Langsiktighet bør derfor være en sentral del av forvaltningsstrategien. De fleste stiftelser er også tydelig verdiforankret og møter en omdømmerisiko hvis de er investert i noe som ikke gjenspeiler verdiene de forkynner.

Stiftelsesloven stiller krav til at kapitalen forvaltes på en forsvarlig måte, og at stiftelsen både tar hensyn til sikkerheten og mulighetene for å oppnå en tilfredsstillende avkastning med hensyn til stiftelsens formål.

Stiftelser oppnår tradisjonelt sett formålet gjennom utdelinger. De senere år har det også blitt vanlig å realisere formålet gjennom formålsinvesteringer, det vil si investeringer som har en hensikt om å skape målbare sosiale og miljømessige effekter i tillegg til finansiell avkastning. Noen av stiftelsene vi jobber for bruker deler av avkastningen til utdeling, men stadig flere ønsker i tillegg at kapitalen mobiliseres  gjennom formålsinvesteringer.

 

Vår kompetanse

Grieg Investor fungerer som en ekstern og uavhengig kontrollmekanisme. Vi ser på normene for styret i §18 i stiftelsesloven, og bruker disse for å lage en detaljert veiledning til hvordan stiftelsen skal bygge opp en bred og diversifisert portefølje. Kombinasjonen av «forsvarlig», «sikkerhet» og «avkastning» trekker i retning av en bred portefølje-sammensetning for stiftelser. Vi anbefaler å unngå konsentrasjonsrisiko, med mindre noe annet er tydelig nedfelt i stiftelsens vedtekter. Vår erfaring er at en godt gjennomarbeidet investeringsstrategi ikke bare skaper forutsigbarhet, men også hjelper styret til å foreta rasjonelle vurderinger i urolige perioder.

Vi utfører alle oppgaver innen kapitalforvaltning, fra strategiprosess, forvaltervalg og seleksjon, transaksjoner, rapportering. I tillegg tilbyr vi relevante arenaer og nettverk. Vi har fagrelaterte arrangementer for alle våre kunder i tillegg til mer spesialiserte for stiftelser. Hvert år arrangerer vi blant annet «Formål & Effekt» spesielt for stiftelser og sparebankstiftelser.

 

Gjenspeiler dine verdier dine verdier?

Investeringene til en stiftelse bør gjenspeile verdiene de forkynner. Men én ting er å ville det, en annen ting er å gjennomføre det. Selv Statens pensjonsfond utland møter utfordringer knyttet til ansvarlige investeringer. Grieg Enigma gir deg muligheten til full kontroll og kontinuerlig overvåking når du vil og hvor du vil.

Les mer om Grieg Enigma

 

Vår erfaring

I over 15 år har Grieg Investor bistått en rekke stiftelser med utarbeidelse av investeringsstrategi og selve forvaltningen av stiftelsens midler. Vi jobber i dag for 23 pengeutdelende stiftelser – samt organisasjoner med stiftelseslignende egenskaper. Vi er også deleid av stiftelsen Grieg Foundation. I tillegg har vi god relasjon til noen av de største stiftelsene i verden, hvor vi kan idéutveksle og diskutere problemstillinger som er felles eller ulikt det norske stiftelser opplever. Vi har også en relasjon til stiftelsestilsynet, og er godt kjent med rammebetingelsene stiftelser står ovenfor.

Les mer om Ansvarlige Investeringer