London, 30. august 2022

Et reisebrev fra London

Sammen med kunder har Grieg Investor vært i London, og her sammenfatter vi to intense dager med systematisk aksjeforvaltning, råvarer og Kina, en britisk general og "boots on the ground" i Covent Garden.

Dag 1

Etter en tidlig joggetur gjennom Regents Park opp til Primrose Hill, startet det faglige programmet hos Dimensional Fund Advisors (DFA). Dimensional er en systematisk aksje- og obligasjonsforvalter med tung akademisk forankring. Vi fikk høre deres globale analysesjef Savina Rizova diskutere hvordan man bør evaluere systematiske forvaltere. Systematiske forvaltere prøver som regel å legge til side egne kvalitative vurderinger, og i stedet benytte data fra finansmarkedene for å lage investeringsstrategier. I Dimensional sitt tilfelle betyr det å fange opp langsiktige risikopremier eller faktoravkastninger. Dette er egenskaper til selskaper som man mener er relatert til avkastningsforskjeller mellom selskapene, som for eksempel at små selskaper historisk har gitt høyere avkastning enn store, og at lavt prisede selskaper har gjort det bedre enn høyt prisede selskaper. I slik forvaltning er det viktig å ha en metode for å velge de riktige faktorene (og ikke gå seg vill i «faktor-jungelen» eller «The Factor Zoo») samt å kunne implementere det hele kostnadseffektivt slik at man også sitter igjen med avkastning som investor. Mye av det Savina snakket om gjelder ikke bare ved evaluering av systematiske forvaltere, men generelt ved forvalterseleksjon. Flere av modellene som hun viste frem ligner også på de analyseteamet i Grieg Investor benytter som én input når vi evaluerer forvaltere. I tillegg er kostnadseffektiv implementering naturligvis noe som er relevant for alle forvaltere, ikke bare systematiske.

Etter denne noe tekniske starten kom Karen Roydon, partner og porteføljeforvalter i Genesis Investment Management, og tok med oss over til «den andre siden» i aksjeforvaltning, nemlig til fundamental forvaltning. Fokus var Kina, et marked Karen har lang erfaring fra både gjennom sine 15 år i Genesis, men også før det. Hun har sett landet og selskapssammensetningen forandre seg, og i dag finner Genesis spennende investeringer innen sektorer som helse, elektroniske komponenter og e-handel. Til tross for en rekke utfordringer og risikofaktorer så ser Genesis stor oppside i det kinesiske aksjemarkedet etter den svake utviklingen siste år, og har økt sin allokering der.

Vi avsluttet besøket hos Dimensional med Robert Ryan, sjefsstrateg for energi og råvarer hos det uavhengige analysehuset Bank Credit Analyst (BCA). Hans budskap var at utfallsrommet for mange råvarepriser, deriblant olje, var enormt. Men hvis man balanserte oppside- og nedsidefaktorene forventet BCA en oljepris som igjen skulle stige en god bit over 100 dollar fatet, og han spådde også prisoppgang på flere andre råvarer, deriblant metaller som kobber. Derimot malte han et ikke helt nattsvart bilde av energi-situasjonen i Europa, den var naturligvis svært utfordrende men han noterte at gass-lagrene hadde fylt seg opp raskere enn antatt og at muligens var «the prospects of winter worse than the winter itself«. I tillegg var det ikke BCA sitt hovedscenario at USA skulle rammes av en resesjon, i hvert fall ikke en dyp resesjon.

Etter lunsj på nærliggende restaurant gikk turen til PIMCO, verdens største obligasjonsforvalter. Hovedkontoret er i Newport Beach på den amerikanske vestkysten (derav navnet Pacific Investment Management Company), men man har en betydelig tilstedeværelse i London. Vi fikk høre på Gene Frieda, global strateg, samt Geraldine Sundstrom, som forvalter et fleksibelt allokeringsmandat for PIMCO.

Man er vant til at obligasjonsforvaltere ikke alltid ser like lyst på verden som deres kollegaer på aksjesiden, men Gene og Geraldine sparte ikke på kruttet når det kom til å male opp et dystert bilde for investorer. Resesjon i både Europa og USA, og sentralbanker som ikke kommer til å la seg stoppes av litt makroøkonomisk nedgang i sin kamp mot inflasjon, var budskapet fra Gene. Geraldine hadde dratt opp durasjonen på obligasjonssiden da hun forventet at de lange rentene skulle falle på grunn av den kommende resesjonen, samt hadde solgt aksjer på indeksnivå slik at netto aksje-eksponering i mandatet var null. Likt historien med de tre grisene bør investorer håpe på at de ikke sitter i huset av gress eller leire, men i det av stein, sa Geraldine. Og det er for tidlig å gå ut av huset for å se om stormen er over. Muligens kan man tillate seg til å kikke ut av vinduet.

Besøket hos PIMCO avsluttedes med General Sir Nick Carter, som nettopp hadde pensjonert seg fra stillingen som øverste sjef for det britiske militæret (Head of UK Armed Forces) og rådgiver til premierministeren (Secretary of Defence). General Carter diskuterte Putin sin lange historie med aggresjon, både verbal og militær, og hvordan krigen i Ukraina kan utvikle seg fremover. Han diskuterte også spenningen mellom Kina og Taiwan, og etterlyste et mer strategisk tankesett fra vestlige ledere forhold til de konfliktene vi nå står oppe i.

Dag 2

Etter båttur på Themsen og middag i høyden, startet dag 2 med et meget interessant foredrag fra analysesjef og partner Simon Martin i eiendomsforvaltningsselskapet Tristan Capital Partners. Han diskuterte effekten av den kraftige renteoppgangen på eiendomsmarkedet, der han noterte at en reprising var underveis. Denne reprisingen kan også forsterkes av at den makroøkonomiske situasjonen ifølge Tristan ser svak ut. Man forventer en resesjon i Europa, mye på bakgrunn av energisituasjonen. Effekten av høyere renter og svakere makroøkonomi blir dog motvirket av en stram tilbudsside, i hvert fall i Europa, som fortsatt har meget lav ledighet i næringseiendom. I USA, der tilbudssiden har vært større, er ledigheten også høyere og det fundamentale bildet derfor svakere, mente Tristan.

Det faglige programmet ble avsluttet med besøk på en eiendom i Covent Garden. Bygget er en investering i et av eiendomsforvalteren Hines sine såkalte Value Add-fond. Dette er fond som typisk har et større innslag av utviklingsprosjekter enn såkalte Core-fond, som fremst sikter inn seg på eksisterende bygg i attraktive strøk med solide leietakere. Prosjektet i Covent Garden var en rehabilitering og påbygg av eksisterende eiendom, der man i mest mulig grad prøvde å benytte den eksisterende strukturen. Dette både for å bevare karakteren til bygget, men også fra et bærekraftståsted. Bærekraft er for øvrig noe Hines jobber mye med, og besøket inkluderte en spennende presentasjon av arbeidet Hines gjør når det kommer til å redusere klimaavtrykk samt også hvordan utviklingen av eiendommene kan bidra positivt i lokalsamfunnene.

Ønsker du å delta på fremtidige arrangementer kontakt Christoffer Ellingsen.