Oslo, 25. oktober 2022

Grieg Investor-konferansen 2022

Tirsdag 25. oktober gikk den årlige Grieg Investor konferansen av stabelen. Over 150 deltakere var samlet i Oslo for å få med seg de siste oppdateringene fra finansmarkedet og hvordan vi påvirkes av verden rundt oss, spesielt knyttet til klimautfordringen og det geopolitiske bildet. Til tross for at vi lever i en urolig verden, med krig i Europa, inflasjon, høy rente og råvaresjokk – så er det grunn til fremtidsoptimisme.

Bidragene fra scenen var preget av ulik tilnærming til verdensøkonomien og et krevende politisk landskap. Tina Bru gav innblikk i hvordan energipolitikken har blitt utenriks- og sikkerhetspolitikk, og var tydelig på at næringslivet må omstille seg raskere for å nå målene om nullutslipp i 2050. Kristian Ryland gav oss håp om en kortvarig resesjon, og Fredrik Wilander sikret oss fremtidsoptimisme gjennom sin makroøkonomiske analyse av verdensmarkedene.

Jarand Rystad og Lars Erik Mangset var begge innom behovet for nye investeringer for å ta verden i retning målet om 1,5 graders oppvarming. Fornybar energi er et nøkkelord, og internasjonale forpliktende avtaler nytter.

I tillegg var flere bidragsytere innom med sine viktige perspektiver. Tusen takk også til Cecilie Hellestveit, Harald Eia, Torkell Eide, Alex Edmans og Petter Schjerven. Dere gjorde oss klokere, gav oss viktig innsikt, og bidrog til energipåfyll i en hektisk hverdag.

Ønsker du å delta på fremtidige arrangementer kontakt Christoffer Ellingsen.