Oslo, 16. juni 2022

Seminar og sommerfest for pensjonskasser

Grieg Investor inviterte til seminar og sommerfest den 16. juni for våre kunder i pensjonskassesegmentet.

Seminaret hadde fokus på dagsaktuelle temaer for pensjonskasser inkludert hvordan pensjonskasser kan foreta vurderinger av klimarisiko, krav til tilsyn, og hvordan oppnå netto null-utslipp i investeringsporteføljen.
Vi så også nærmere på konflikten i Ukraina hvor Arne Dalhaug delte sine vurderinger og det ble en god diskusjon med mange spørsmål rundt situasjonen i Ukraina.

 

Ønsker du å delta på fremtidige arrangementer kontakt Christoffer Ellingsen.