Oslo, 11. oktober 2022

Statsbudsjettet 2023

Statsbudsjettet for 2023 ble sluppet og Deloitte vil presentere sin analyse av skatte- og avgiftsnyhetene for budsjettåret 2023. Dagens regjering har kommet med forslag til en rekke endringer og Deloitte stilte med sine eksperter på skatterett for å gi oss nyhetene i budsjettet, og hvilke konsekvenser det vil få for næringslivet og familieselskaper.