Stavanger, 02. desember 2021

Tapas med Thøgersen

Trenger noe som varmer hjerterota anbefaler Øystein Thøgersen å hente fram figur 3.1 i pengepolitisk rapport fra Norges bank!
Den viser at BNP-veksten i Norge nå er tilbake på trend, slik Norges bank anslo i 2019 før covid slo til.

For våre kunder i Stavanger hadde Thøgersen en fin gjennomgang av de globale utsiktene i en verden som fremdeles preges av covid. Han påpekte også at underliggende, mer tradisjonelle risikoer, som geopolitisk usikkerhet og vedvarende lave renter, slett ikke har forsvunnet.

Ønsker du å delta på fremtidige arrangementer kontakt Christoffer Ellingsen.