Trondheim, 19. mai 2022

Tur til Trondheim med familieeide investeringsselskaper

Vi arrangerte en konferanse på Britannia Hotel torsdag 19. og fredag 20. mai 2022. Der inviterte vi til et variert program med påfyll av faglig tyngde, kultur og opplevelser. Under konferansen møtte vi FERD, Nordic Semiconductor, Robert Næss, Kjersti Haugland, Generalløytnant Arne Dalhaug og Fredrik Wilander. Det ble en omvisning i Nidarosdomen, og vi ble servert et flott måltid i den ærverdige Speilsalen.

Robert, Kjersti og Fredrik tok opp dagsaktuelle tema, ståa i markedet og hvor vi er på vei. Sammen med Generalløytnanten diskuterte vi situasjonen i Ukraina. Et av Norges største familieeide investeringsselskap, FERD, snakket om hvordan de har organisert sin forvaltning. En nyopprettet stiftelse, fortalte om hvilke formål den er tiltenkt, mens Nordic Semiconductor, et teknologieventyr med utspring fra NTNU, gav oss innblikk hvordan de navigerer i en bransje preget både av sterk vekst og globale flaskehalser.

 

Ønsker du å delta på fremtidige arrangementer kontakt Christoffer Ellingsen.