Grieg Enigma fenget publikum

Grieg Investors lansering av Grieg Enigma ble en stor suksess. Nærmere 150 mennesker deltok på seminaret.

Grieg Enigma er et nytt og helt unikt digitalt styringsverktøy som raskt og enkelt gir deg oversikt over dine verdier, på alt fra avkastning til karbonavtrykk eller bærekraft.

– Skal du forvalte store verdier er relevant informasjon til rett tid helt sentralt. Derfor har vi utviklet Grieg Enigma, et unikt styringsverktøy basert på at kunder er unike med ulike behov for informasjon, sier Kjetil Svihus og Joachim Jellum i Grieg Investor.

– Hvorfor Grieg Enigma?
– Grieg Enigma gir raskt og enkelt svar på de viktigste spørsmål du måtte ha om din investeringsportefølje via PC, nettbrett eller mobil, basert på ditt behov. Daglig oppdatering på avkastning eller månedlig rapporteringssyklus? Har aksjeporteføljen overvekt mot Fremvoksende Markeder, eller hva er effektiv rente på renteporteføljen? Er du eksponert mot kontroversielle produkter eller selskaper som er involvert i tobakk, alkohol, våpen, gambling eller pornografi? Har du investert i selskaper ekskludert av oljefondet? Hva er karbonavtrykket til porteføljen din, eller hva er bærekraft-ratingen av de underliggende selskapene, svarer Svihus og Jellum.

Thomas Seltzer var konferansier for dagen og ledet seminaret på en ypperlig måte.

Professor, økonom, forfatter og foredragsholder Kjell Nordström åpnet seminaret med å snakke om hvordan vi må tilpasse og fornye oss med tanke på de endringene som skjer i verden.

Tharald Nustad, seriegründer, teknologiekspert og impact-investor, snakket om verdibasert investeringsfilosofi mens deleier i Grieg Gruppen og styreleder i Grieg Star Group, Elisabeth Grieg, avsluttet seminaret med å snakke om behovet for transparens og åpenhet.