Transaksjoner

Vi gjennomfører over 5500 transaksjoner årlig og har egen avdeling med oppgjørsansvarlige som har lang erfaring og solid kompetanse.

Grieg Investor forstår viktigheten av å ha en egen oppgjørsavdeling som et direkte kontaktpunkt mellom oppdragsgivere, forvaltere og oss. Derfor har våre kunder en dedikert oppgjørsansvarlig som følger opp alle administrative og praktiske oppgaver knyttet til investeringene. De sørger for at våre oppdragsgivere til enhver tid etterlever nasjonale og internasjonale lover og regelverk, får effektiv utførelse av transaksjoner og mottar rapportering til regnskap og andre formål.

Dedikerte medarbeidere sikrer en profesjonell, trygg og kostnadseffektiv transaksjonshåndtering. Personlig service og oppfølging samt kort responstid forenkler og effektiviserer hverdagen til våre kunder.

Innenfor compliance og etterlevelse av regelverk har kravene til dokumentasjon, id-kontroll og arbeid med anti-hvitvasking og anti-terror økt. Ved oppstart av kundeforhold vil oppgjørsansvarlig innhente dokumentasjon og annen nødvendig informasjon.

Grieg Investor oppretter klientkonti i oppdragsgivers eget navn der oppdragsgiver er den juridiske eieren av midlene. Grieg Investor utfører samtlige transaksjoner, inkludert valutavekslinger med valutamegler, på vegne av våre oppdragsgivere. Vi kan ikke utføre betalinger fra klientkonto uten signatur fra oppdragsgiver.

Ved transaksjoner og rebalanseringer involverer kunderådgiver oppgjørsansvarlig tidlig i prosessen for å utføre en effektiv transaksjonsprosess. Her tar rådgiver og oppgjørsansvarlig hensyn til at oppdragsgiver ikke skal miste eksponering mot aksjemarkedet. Grieg Investors oppgjørsavdeling jobber tett med oppgjørsavdelingene hos forvalterne for å sikre rask transaksjonsutførelse, rapportering og avstemming av beholdning mellom oppdragsgiveres beholdning hos Grieg Investor og forvalter.