Forvaltervalg og portefølje­konstruksjon

I 2017 ble vi som den første i Norge kåret til "Årets nordiske investeringsrådgiver". Siden har vi vunnet prisen både i 2018, 2019 og 2021. Selvgjort er velgjort. Vi gjør fondsseleksjonen in-house og det er det en god grunn til.

Gode investeringsråd er vårt eksistensgrunnlag. Det er vår kjernekjerneleveranse og derfor også vår kjernekompetanse. Analyse av fond og marked er for viktig til å settes ut til en ekstern tredjepart, så i motsetning til mange andre velger vi å gjøre jobben selv med et dedikert analyseteam. Vi ønsker ikke å gi råd basert på andres råd. Vi ønsker å stå til ansvar for egne valg.

Vårt analyseteam består av erfarne og kompetente medarbeidere hvis eneste jobb er å finne de beste investeringene for våre kunder. Vi har dedikerte analytikere på alle aktivaklasser og vi jobber som et team for å sikre kunnskapsdeling og fleksibilitet. Det at vi har et fast miljø som har jobbet sammen i en årrekke, anser vi som en svært viktig ressurs for både våre kunder og oss.

Kortreist kunnskap, kontinuitet og stabilitet er alle faktorer som sikrer kvalitet og eierskap til beslutningene. Vi kjenner ikke den eksakte formelen suksess, men vi vet at det handler om lidenskap for faget blandet med tillit og ansvarliggjøring av den enkelte.  Det finner du hos Grieg Investor.

Som kunde av Grieg Investor har du alltid direkte tilgang til den personen som har analyseansvaret for de produkter som du er investert i. Vi vil derfor alltid kunne svare på henvendelser kjapt og forståelig og vi opplever at nettopp vår kundetilpassede og personlige oppfølging har særlig stor verdi i perioder med markedsuro.

På grunn av vår størrelse og integritet er vi av forvaltere i både innland og utland ansett som en langsiktig og attraktiv investor. I praksis betyr det at vi får uforholdsmessig mye oppmerksomhet og god tilgang til nøkkelpersoner. Vi har et tydelig kostnadsfokus og vår størrelse og vekst sikrer fordelaktige betingelser som utelukkende kommer våre kunder til gode.

Vi gjennomfører årlig mer enn 350 forvaltermøter. Dette, sammen med avanserte egenutviklede systemer og et bredt og unikt kontaktnett, sørger for at vi kan tilby våre kunder markedets beste fond. Våre historiske resultater er et bevis på at vi har lykkes.

Vi opptrer helt uavhengig når vi anbefaler produkter. Vi har ingen egne fondsprodukter og ingen insentiver til å gjøre noe annet enn det som er til det beste for våre kunder. Punktum.

 

Porteføljekonstruksjon

I Grieg Investor er vi veldig opptatt av porteføljekonstruksjon, av å sette sammen gode og måleffektive porteføljer hvor summen er større enn delene. For oss er robuste porteføljer det nærmeste man kommer en ”gratis lunsj” og da bør man forsyne seg med begge hender.

Et av hovedprinsippene bak en god porteføljekonstruksjon er erkjennelsen av at alle investeringer har en rolle og eksisterer i en kontekst. Fokuser på totalen, sier vi. Det er gjerne en grunn til at ikke alle investeringer går bra samtidig. Vi anbefaler generelt våre kunder en kostnadseffektiv og diversifisert eksponering mot veldokumenterte risikopremier som sikrer at porteføljen ikke er for ensidig eksponert mot ett enkelt økonomisk utfall.

Det å sette sammen en god portefølje er ikke en engangsjobb. I en verden i endring er investering en reise som krever kontinuerlig oppfølging, pleie og tilpasning. Det som var en god investering i går, kan være en dårlig investering i dag og da må man handle deretter.

En god porteføljekonstruksjon bygger på en grunnleggende forståelse av de underliggende avkastningsdriverne og hvilke konsekvenser dette vil ha i en fremtid som uansett ikke kommer til å være helt identisk med tiden vi har lagt bak oss.

Vi mener gode, aktive fond med ulik tilnærming og verdenssyn er en forutsetning for å gjøre porteføljen så robust som mulig. Perioder med mindreavkastning er normalt, så poenget er å velge fond som ikke underpresterer samtidig. For høy volatilitet og mindreavkastning oppleves alltid ubehagelig og kan sette tålmodigheten på en sterk prøve. En god porteføljekonstruksjon har derfor også til hensikt å beskytte investoren mot seg selv i forhold til kortsiktig fokus og dårlig timing på kjøp og salg. En god totalavkastning gjør det lettere å være langsiktig overfor den delen av porteføljen som opplever en temporær underprestering.

En behagelig reise er et mål på mange områder i livet – også på investeringer.

 

Ansvarlige investeringer – les mer