Ansvarlighet

Det viktigste vi forvalter er et ansvar

Kundene våre har noe felles. Et ansvar for store verdier. Enten det er på vegne av stiftelser som støtter talenter og skaper muligheter, organisasjoner som hjelper trengende og hindrer tragedier, familier som har bygget store verdier som skal forvaltes eller pensjonskasser med ansvar for kommende pensjonister. Følelsen av dette ansvaret oppleves tydelig av de vi jobber for, hver eneste dag. Derfor er vi opptatt av hva vi kan være – like mye som hva vi kan gjøre – for kundene våre. En felles opplevelse av ansvar er en god start.

Når det gjelder moderne kapitalforvaltning deler ansvaret seg naturlig i to. På den ene siden sørge for en fornuftig avkastning på investeringene. På den andre siden ha et bevisst forhold til fotavtrykkene investeringene etterlater seg. I dette ligger det en antakelse om at god avkastning over tid er avhengig av en bærekraftig utvikling i økonomisk, miljømessig og samfunnsmessig forstand. Derfor utarbeider majoriteten av våre kunder retningslinjer for ansvarlige investeringer i samarbeid med oss, basert på etikk og verdier i tillegg til finansielle målsettinger.

Les mer om Bærekraft og bærekraftsrelaterte opplysninger