Rapportering

Det brukes unødig mye tid i store regneark for å beregne avkastning, allokeringer, rentefølsomhet og andre viktige nøkkeltall.

Å legge en langsiktig strategi og evne å følge den er viktig – spesielt i turbulente tider. Vi er overbevist om at kunnskap er den beste medisin mot anfall av kortsiktighet. Med snart 20 år som investeringsrådgiver for Norges største investorer er vår erfaring at kloke beslutninger bygger på full oversikt og forståelse av egen portefølje.

 

Har du tid til å fokusere på de viktige beslutningene?

Det brukes unødig mye tid i store regneark for å beregne avkastning, allokeringer, rentefølsomhet og andre viktige nøkkeltall. Alt for mange har ikke tilgang til relevant informasjon om egen portefølje, spesielt ikke på aggregert nivå. Tiden som brukes på å utarbeide rapporter og underlag for viktige beslutninger kunne med fordel heller handlet om fokus på forretningskritiske aktiviteter og planlegging av fremtidig gevinst.

 

Derfor har vi utviklet Grieg Enigma.

Grieg Enigma tar transparens på alvor og gir deg en unik kontroll på at dine investeringer faktisk gjenspeiler de valgene du har gjort i investeringsstrategien din.

 

Les mer om Grieg Enigma