Slik forvalter vi
dine verdier

Jo bedre vi kjenner deg, dine mål og dine verdier desto bedre resultater kan vi skape sammen. Ingen av våre kunder er like, så vår jobb er skreddersøm basert på individuelle og ulike forventninger. Langsiktighet, tålmodighet og evnen til å stå løpet ut i turbulente tider kjennetegner investorer med suksess.

Vi bruker mye tid med våre kunder på å avklare risikoforståelse og forventninger. Vi skaper merverdi gjennom kontinuerlig porteføljekonstruksjon. Verden står ikke stille og ”superfondet” finnes ikke. Evnen til kontinuerlig å forstå og tilpasse porteføljen til virkeligheten er nøkkelen til suksess og det som sørger for at dine investeringer når dine mål.

Prosessen vår kan deles inn i fire ulike tjenester:

  • Investeringsstrategi
  • Forvaltervalg og porteføljekonstruksjon
  • Transaksjonshåndtering
  • Rapportering

Vi velger å se disse tjenestene samlet og ikke adskilt som ulike produkter. Det er  evnen til å se alt i en sammenheng som skaper langsiktige verdier, etter vår mening.

I Grieg Investor sier vi at det viktigste vi forvalter er et ansvar. Det medfører at vi står sammen med kundene våre i alle deler av prosessen år etter år. Det er dette som skaper tillit og resultater.

i

Investerings­strategi

Dette er en langsiktig beslutning og den aller viktigste du tar i forbindelse med kapitalforvaltningen.

Les mer
f

Forvaltervalg og portefølje­konstruksjon

I 2017 ble vi som den første i Norge kåret til "Årets nordiske investeringsrådgiver". Siden har vi vunnet prisen både i 2018, 2019 og 2021. Selvgjort er velgjort. Vi gjør fondsseleksjonen in-house og det er det en god grunn til.

Les mer
t

Transaksjoner

Vi gjennomfører over 5500 transaksjoner årlig og har egen avdeling med oppgjørsansvarlige som har lang erfaring og solid kompetanse.

Les mer
r

Rapportering

Det brukes unødig mye tid i store regneark for å beregne avkastning, allokeringer, rentefølsomhet og andre viktige nøkkeltall.

Les mer