Grieg Investor

Vi er en uavhengig investeringsrådgiver som jobber for mer enn 150 av landets største institusjonelle investorer.

Grieg Investor er et åpent og kompetent rådgivningsmiljø hvor begreper som avkastning, langsiktighet, etikk og bærekraft står sentralt. Med fokus på endringene som skjer i verden og i markedene jobber vi som uavhengige rådgivere for mer enn 150 av landets største institusjonelle investorer og har 160 milliarder under rådgiving. I 25 år har vi skapt gode resultater for kundene våre.

Våre kunder er norske investorer – både store, små, kjente og mindre kjente. Alt fra pensjonskasser, stiftelser og familieeide selskaper til forbund og kommuner. I tillegg utfører vi enkeltstående rådgivningsoppdrag for flere av landets største pensjonskasser og selskaper. Mange av kundene våre har vært med oss i over 15 år.

Vi bistår med alle aspekter innen kapitalforvaltning. Våre kjerneområder er investeringsstrategi, forvalteranalyse, transaksjoner og rapportering. Vi har et høyt fokus på etikk og bærekraft. Våre analyser skal være enkle å forstå med et klart og tydelig budskap. Vi er stolte av våre leveranser og legger vekt på å formidle resultater på en enkel og god måte.

Vi har kontorer i Oslo, Stavanger og Trondheim. Selskapet ble etablert i 1998. Grieg Investor har en langsiktig og solid eierstruktur, hvor ansatte i selskapet eier 45 % og Grieg Gruppen eier resterende. Grieg Foundation eier 25 % av Grieg Gruppen. Stiftelsen har en allmennyttig, ideell, humanitær og kulturell formålsparagraf.

Grieg Investor er underlagt tilsyn og kontroll av Finanstilsynet.

Konsesjon og Årsregnskap

Risikostyring                             

Åpenhetsloven