Uavhengighet

Grieg Investor har ingen egne fondsprodukter, tar ingen transaksjonsgebyrer og er ikke eid av noen produktleverandør.

Avtaler

Vår upartiskhet baserer seg på at vi er uavhengige. Vår inntjening påvirkes ikke av hvilke forvaltere eller produkter våre oppdragsgivere benytter. Vi får kun betalt av våre oppdragsgivere, og eventuelle rabatter vi oppnår går i sin helhet tilbake til dem. Følgelig har vi ingen insentiver til å anbefale bestemte produkter, eller gjennomføre transaksjoner i porteføljen vi ikke anser som hensiktsmessige. Vi angir en totalpris for et oppdrag som inkluderer alt. Det kommer ingen tilleggsfakturaer fra oss.

Grieg Investor og MIFID II

3. januar 2018 ble det nye EU-direktivet vedrørende markedet for finansielle instrumenter innført i Norge. Dette har til formål å styrke investorbeskyttelse, redusere risikoer og øke effektiviteten i finansmarkedene.

Regelverket medfører endrede rammevilkår for investeringsrådgivning. Det blir nå stilt helt eksplisitte krav for å kunne kalle seg ”uavhengig”. Grieg Investor oppfyller de nye kravene.

Uavhengighet er en del av vårt DNA – vårt verdisett og en av grunnene til at kundene våre velger å jobbe med oss.