Ny analytiker - kjent ansikt

Fredric Münster (24) er fra 1. august fast ansatt som analytiker i Grieg Investor. Fredric har jobbet deltid ved siden av studiene siden januar 2016 i «Grieg Investor Analyst Program» (GIAP).

Det var ikke gitt at Fredric skulle ende opp i finans. Selv beskriver han oppveksten i Kongsvinger som trygg, god og med mye fotball. Han har alltid vært interessert i tall, men var også tidlig opptatt av historie. Etter et årsstudium i historie ved UiO konkluderte han med at det var for lite tall og for mye tekst.

– Det var en fin introduksjon til studentlivet, men yrkesmulighetene passet ikke helt mine ønsker, sier Fredric.

Han mener at historie forteller oss noe om hvordan samfunn henger sammen. Kombinert med interessen for tall kom han fort inn på økonomi og store sammenhenger. Eliminasjonsmetoden på aktuelle studier brakte han til siviløkonomstudiet på BI. I disse dager er han i ferd med å levere inn masteroppgaven i finans.

– Vi har skrevet en oppgave om hvilke faktorer som driver prisene  på obligasjoner med fortrinnsrett i det norske markedet. Det er nok ikke noen banebrytende resultater, men det har vært få studier på dette markedet i Norge. Funnene er i tråd med resultater fra andre land som Tyskland og Sverige, forklarer han og nevner faktorer som likviditet, økonomiske forhold og forventet volatilitet i aksjemarkedet.

Selv om Fredric har jobbet for Grieg Investor i to og et halvt år, blir det store endringer i oppgaver og ansvar. Fredric skal jobbe med seleksjon av rentefond og bidra inn mot systemsiden, og ser frem til å se resultater av arbeidet han gjør.

– Før jeg begynte i Grieg Investor visste jeg ikke hva en makro i Excel var og jeg kunne ingen formler, men det viste seg å være en god match med min hjerne, mimrer han.

Nå er han en racer på begge deler, og er kvikk til å løse utfordringer med makro-programmering.

GIAP

Selv om Grieg Investor har lang tradisjon med å ansette studenter som senere har fått fast jobb, ble det ikke før i 2015 etablert et konkret opplæringsprogram for de unge spirene.

Qadeer Awan (27) startet selv som student, og var den som konkretiserte Grieg Investor Analyst Program.

– Mye av det GIAP-programmet er basert på har vært her siden selskapet ble etablert, men kompetanseoverføring, opplæring og ansvarsdelegeringen er nå satt i system og man har gitt det et navn. Det er også noen som formelt holder i det, forklarer Qadeer.

Han sier at formålet med programmet er todelt; Det finnes mange unge flinke folk der ute som kan utføre oppgaver selskapet trenger hjelp til, og samtidig handler det om å bygge unge talenter som på lang sikt potensielt kan bli viktige ressurser for selskapet.

– GIAPene får to ulike former for oppgaver. «Faste oppgaver» som er rutinebasert inn mot den daglige driften og «vekstoppgaver» som er utfordrende og som de kan øke sin kompetanse gjennom, forteller Qadeer.

Qadeer synes det er kult at Fredric som den første går fra GIAP til analytiker og håper det blir flere i fremtiden.

– Fredric har gått gjennom en intervjuprosess over to år og har god kjennskap til selskapet fra første dag som fast ansatt. Han skal dele erfaringer og kompetanse med de som er i GIAP-programmet nå, sier Qadeer.

Selv er Fredric fornøyd med opplegget.

– Jeg er kjempetakknemlig for muligheten jeg har fått, og er fornøyd med å nå kunne gi den videre med å lære opp de andre. Håper de vil gripe muligheten og lære like mye jeg føler jeg har gjort, sier han inspirert.