Rådgiverne i Grieg Investor har til sammen mer enn 150 års erfaring med kapitalforvaltning. Summen av vår kompetanse har en verdi. Det betyr at vi gjennom oppturer og nedturer i finansmarkedene kan gi råd på bakgrunn av tidligere erfaringer.

Investeringer handler om å kjøpe i dag med forventning om gevinst i fremtiden. Dette vil alltid medføre en grad av usikkerhet. Gjennom våre analyser og vår rådgivning forsøker vi å redusere usikkerheten. Vi arbeider hele tiden med å utvikle og videreutvikle våre egne analyser, våre egne systemer og ikke minst våre egne ansatte. Produktutvikling i eget hus er den viktigste investeringen vi gjør – kontinuerlig. Høy kompetanse må kombineres med god formidlingsevne. Vi har en erfarings- og utdanningsbakgrunn som gir oss nødvendig kunnskap og vi er opptatt av å dele kompetanse med våre kunder. Det er grunnen til at vi årlig gjennomfører over 20 kundeseminarer og 350 forvaltermøter.

Ansvarlig kapital

Grieg Investor AS, org.nr. 979 694 407, er underlagt krav til ansvarlig kapital i henhold til Kapitalkravforskriften §45-1 (ref. Rundskriv 14/2014).
Ansvarlig kapital består av kjernekapital (innbetalt aksjekapital og annen egenkapital) og tilleggskapital (ansvarlig lånekapital). Grieg Investor AS har ikke ansvarlig lånekapital. Selskapet er omfattet av unntaksbestemmelsen fra hovedregelen for beregning av kapitalkrav for operasjonell risiko og rapporterer kapitaldekning relatert til faste kostnader, jf. kapitalkravforskriften § 41-2.
Per 01.01.2016 er kapitalkravet MNOK 10,1 og selskapets ansvarlige kapital MNOK 11,5.
Grieg Investor AS er 100% eid av Grieg Investor Holding AS, som er underlagt konsolideringsplikt. Konsolidert kapitalkrav er MNOK 10,1 og selskapets konsoliderte ansvarlige kapital utgjør MNOK 11,2.