Rådgiverne i Grieg Investor har til sammen mer enn 150 års erfaring med kapitalforvaltning. Summen av vår kompetanse har en verdi. Det betyr at vi gjennom oppturer og nedturer i finansmarkedene kan gi råd på bakgrunn av tidligere erfaringer.

Investeringer handler om å kjøpe i dag med forventning om gevinst i fremtiden. Dette vil alltid medføre en grad av usikkerhet. Gjennom våre analyser og vår rådgivning forsøker vi å redusere usikkerheten. Vi arbeider hele tiden med å utvikle og videreutvikle våre egne analyser, våre egne systemer og ikke minst våre egne ansatte. Produktutvikling i eget hus er den viktigste investeringen vi gjør – kontinuerlig. Høy kompetanse må kombineres med god formidlingsevne. Vi har en erfarings- og utdanningsbakgrunn som gir oss nødvendig kunnskap og vi er opptatt av å dele kompetanse med våre kunder. Det er grunnen til at vi årlig gjennomfører over 20 kundeseminarer og 350 forvaltermøter.