Konsesjon og Årsregnskap

Konsesjon

Grieg Investor AS, org.nr. 979 694 407, er et verdipapirforetak med tillatelse til å yte investeringstjenester. Selskapet har konsesjon fra Finanstilsynet til å yte følgende investeringstjenester i henhold til verdipapirhandelloven §2-1 (1):

Nr. 1: Mottak og formidling av ordre
Nr. 2: Utførelse av ordre
Nr. 5: Investeringsrådgivning

I tillegg har selskapet følgende tilknyttede tjenester i henhold til verdipapirhandelloven §2-1 (2):

Nr. 1: Oppbevaring og forvaltning av finansielle instrumenter
Nr. 5: Utarbeidelse og formidling av investeringsanbefalinger, analyser og generelle anbefalinger

Årsregnskap