Oslo, 25. april 2018

Formål og effekt 2018

På årets Formål & Effekt vil foredragsholdere komme inn på temaer som drift, skatt, strukturendringer og forhold rundt kapitalforvaltningen. Det faglige programmet vil være fra 12:00-17:00, med påfølgende middag for de som ønsker på Theatercafeen. Det er mulig å melde seg på allerede i dag!
12:00-13:00
Lunsj
13:00-13:10
Velkommen – Arnfinn Kirkenes, Grieg Investor
13:10-14:00
Erfaring fra drift av sparebankstiftelse – Ivar Fjærtoft, tidligere daglig leder av Sparebankstiftelsen Gran
14:00-14:45
Skatt sett i forhold til almennyttig-begrepet – advokatene Bernt Olav Steinland og Sverre Hveding, Advokatfirmaet Selmer DA
14:45-15:15
Pause
15:15-16:00
Strukturendringer, verdsettelse og nedsalg – Kjetil Lind Andersen, Sparebank1 Markets
16:00-16:45
Investeringsstrategi for sparebankstiftelser og Grieg Enigma – Steinar Lille, Grieg Investor
19:00
Middag på Theatercafeen (Cambre separee)

Ivar Fjærtoft

TIDLIGERE DAGLIG LEDER AV SPAREBANKSTIFTELSEN GRAN

Ivar Fjærtoft skal prate om drift av sparebankstiftelser gjennom refleksjoner og viktige forhold.

 

Bernt Olav Steinland og Sverre Hveding

ADVOKATFIRMAET SELMER DA

Advokatene Steinland og Hveding skal prate om skatt for sparebankstiftelser med en gjennomgang av vilkårene for generell skattefrihet, dvs kravet til «almennyttig formål» sett opp mot stiftelsens delte formål, vedtektene og konkrete aktiviteter.

 

Kjetil Lund Andersen

SPAREBANK1 MARKETS

Kjetil Lund Andresen vil snakke om strukturendring i sparebanksektoren, herunder problemstillinger vedrørende nedsalg og verdsettelse av egenkapitalbevis.

 

Steinar Lille

GRIEG INVESTOR

Steinar Lille skal ta opp viktige momenter i en investeringsstrategi for sparebankstiftelser, samt vise porteføljestyringsverktøyet Grieg Enigma.