Oslo, 19. november 2019

Grieg Investor-konferansen 2019

Med temaet «Fremtidsperspektiver» ble både svært positive og noen mer dystre perspektiver på fremtiden presentert for de ca 170 menneskene i salen på Grand Hotel den 19. november.

«Hvordan skal vi toppe dette?», var spørsmålet i gangene på Aker Brygge etter fjorårets konferanse med Al Gore, Hoesung Lee, Yngve Slyngstad, Siri Kalvig og en hel rekke andre inspirerende foredragsholdere. Etter mye idémyldringer ble konklusjonen følgende: «Vi må ikke prøve å toppe det, vi må lage en konferanse våre kunder har lyst til å delta på». Og slik viste det seg at det ble.

På scenen stod først Øystein Thøgersen og balanserte på scenekanten for å illustrere hvor vi sannsynligvis befinner oss i sykelen, og poengterte at det er et godt tegn at makroøkonomer predikerer usikkerhet, for i motsatt fall har det historisk bokstavelig talt ført til fall.

Magnus Grimeland fra Antler kunne fortelle at vi nå er på et tidspunkt i historien hvor mulighetene for å innovere er bedre enn noen gang noe de ønsker å utnytte gjennom å sette sammen globale talenter i team som skal danne grunnlaget for mange tusen nye globale selskaper i årene som kommer.

Erik Solheim (hovedbilde) leverte en optimistisk tale om hvor mye i verden som går i riktig retning. Han fokuserte på at dersom de grønne løsningene skal lykkes må det gjøres lønnsomt, vi må tro på en sirkulær økonomi, norske penger og naturens evne til å komme tilbake. Og ikke minst; vi må gjøre det sammen!

Anna Felländer sa at kunstig intelligens nå er på emosjonelt nivå med en 6-åring, og at mye må gjøres for å sikre en etisk tilnærming til bruk av data som skal lære av seg selv. Hun påpekte også at de manglene resultatene av produktivitetsvekst fra AI kan komme av målingsfeil, forsinkelse, for store forventninger eller polarisering.

Trond Riiber Knudsen menter vi står overfor den største endringen i verdenshistorien over de kommende 5 år, og at uansett hvor man er i dag bør man åpne øynene og se hva som skjer rundt seg for å ha en mulighet til å være på den riktige siden av endring.

Grieg Investors egen fagsjef, Fredrik Wilander, fikk også taletid som han brukt til å snakke om flaks og dyktighet. Han trakk også frem hvorfor det er viktig å ta hensyn til trendene når man skal analysere om forvaltere har hatt flaks eller dyktighet.

 

 

Mot slutten fikk vi også besøk av to dyktige makroøkonomer som tegnet to dystre fremtidsutsikter:

Kjersti Haugland fra DNB Markets skisserte en dyster fremtid for norsk oljenæring, og mente at tempoet for nedbygging vil avhenge av de politiske partienes fokus på å kapre klimavelgere. Jan Ludvig Andreassen fra Eika fortalte om virkningene for Norge av negative renter i våre naboland, og han trodde ikke rentene skal sprette opp til nivåer vi har sett tidligere.

Fotograf: Johannes Granseth