Oslo, 10. juni 2020

Lunsjseminar for pensjonskasser

På dette seminaret vil vi presentere våre avkastningsforventninger og legge frem vår nye og egenutviklede risikorapport for daglig estimering av solvenskapitaldekning.

Den 21. januar i år gikk virusalarmen i Wuhan, Kina. Det var absolutt ille nok i seg selv, at en av verdens største økonomier ble lammet av et virus, men først da frykten for at dette kunne utvikle seg fra en epidemi til en global pandemi spredde panikken seg i finansmarkedene. Aksjeoppgangen som startet i mars 2009, ble den lengste i manns minne, men i mars 2020 startet tidsregningen på nytt. Globale aksjer falt -32.4% (i lokal valuta) og Oslo Børs falt på det meste -32.8% fra toppen.

I møte med en felles usynlig fiende og fallende oljepris har sentralbanker og myndigheter handlet resolutt. I mars kom støttepakkene fra sentralbankene på løpende bånd for stabilisere finansmarkedene.

Tirsdag 10 juni 2020 vil vi presentere våre avkastningsforventninger basert på dagens lavrenteregime og diskutere hvordan dette påvirker pensjonskassene i Norge. Vi skal også legge frem vår nye og egenutviklede risikorapport for daglig estimering av solvenskapitaldekning. Den nye risikorapporten inneholder sensitivitetsanalyser som gir bedre forståelse for risikoen i pensjonskassen og bedre beslutningsgrunnlag i kriseperioder som dette.

 

Arrangementet vil følge alle smittevernregler og overholde avstandskrav på 1 meter.
Vi oppfordrer påmeldte å holde seg hjemme dersom man er syk med snue, hoste eller feber, selv om symptomene er svake.

 

 

Foredragsholdere

Christian Akselsen

Finansaktuar

Kjetil Svihus

Operativ leder