Oslo, 14. november 2017

Grieg Investor-konferansen 2017 – Verden i endring

Vi er inne i en tid med geopolitisk uro, økonomisk usikkerhet og teknologiske nyvinninger i stadig høyere tempo. Hvordan bør du som investor tilpasse deg en verden i stadig endring?

Vi har invitert en rekke kunnskapsrike foredragsholdere som skal hjelpe oss med å forstå hva som skjer i verden, hvor vi er, hvor vi skal og hvordan du som investor best skal lykkes i fremtiden.

Christian Borch vil ta for seg sosiale, økonomiske og politiske hendelser som har endret verden. Arne Jon Isachsen skal snakke om hva som skjer innad i og mellom de store supermaktene. Relasjonen mellom USA og Kina med Nord-Korea og Taiwan inni bildet. Hvordan utvikler USA under Trump seg, og hva har Putin på agendaen? Våkner EU til liv igjen? Og ikke minst – hvilke konsekvenser kan dette ha for deg som investor?

Svein Aage Aanes skal med fokus på rentemarkedet fortelle oss mer om hvor vi er og hvor vi er på vei på det makroøkonomiske planet. Robert Næss skal gi et innblikk i dagens globale aksjemarked og forklare hvordan stabilitet i selskaper passer inn i en verden i endring – er det motstridende eller går det hånd i hånd?

Marte Løfman vil prate om fremtidsrettede investeringer og ta for seg noen av de store trendene i verden. Er kartet vi navigerer etter fortsatt tilpasset terrenget som ligger foran oss? Joacim Lund skal gå mer inn på de store teknologiske trendene og hvor vi er på vei. Alexander Cappelen vil kaste lys over betydningen av tillit i en usikker verden, med et spesielt fokus på finansbransjen.

I år vil konferansen finne sted i vakre omgivelser på Lysebu, et hotell like ved Holmenkollen i Oslo. Lunsj vil bli servert ca kl 12 og vi avslutter dagen med middag og underholdning. Det vil bli satt opp felles transport fra Oslo sentrum og Oslo Lufthavn.

Foredragsholdere