HAR DU TID TIL Å FOKUSERE PÅ DE VIKTIGE BESLUTNINGENE?

Ingen kjenner morgendagen, men dessverre er realiteten at mange investorer heller ikke kjenner gårsdagen. Det brukes unødig mye tid i store regneark for å beregne avkastning, allokeringer, rentefølsomhet og andre viktige nøkkeltall. Altfor mange har ikke tilgang til relevant informasjon om egen portefølje, spesielt ikke på aggregert nivå. Tiden som brukes på å utarbeide rapporter og underlag for viktige beslutninger, kunne med fordel heller handlet om fokus på forretningskritiske aktiviteter og planlegging av fremtidig gevinst.

 

Les mer

GJENSPEILER DINE VERDIER DINE VERDIER?

Majoriteten av vår kunder utarbeider etiske retningslinjer sammen med oss fordi en investeringsstrategi ofte bygger på etikk og verdier i tillegg til finansielle målsettinger. Men én ting er å ville det, en annen ting er å lykkes med å gjennomføre det. Selv Statens pensjonsfond utland møter utfordringer i sin forvaltning knyttet til ansvarlige investeringer.

 

Les mer