Oslo, 07. november 2018

Grieg Investor-konferansen 2018

Onsdag 7.november stilte vi spørsmålet «Hvorfor er bærekraftig kapitalisme bedre enn bare kapitalisme?» Al Gore, tidligere visepresident i USA og fredsprisvinner, leder av Nysnø Klimainvesteringer Siri Kalvig, Yngve Slyngstad fra SPU og leder av FNs klimapanel Hoesung Lee var noen av foredragsholderne som ga 200 av Norges viktigste investorer tydelige svar på utfordringene vi står overfor – både som verden og som finansbransje.

Klimaendringer utgjør en fundamental trussel mot vårt samfunnssystem og rapporten fra FN´s klimapanel IPCC levner liten tvil om at vi med dagens innsats neppe kommer til å nå 1.5 graders målsettingen fra Parisavtalen. Rapporten sier det må tenkes radikalt nytt og handles raskt.

Daglig leder i Grieg Investor, Tiril Jakobsen ønsket velkommen ved å minne om at ny kunnskap må brukes for å skape verdier og samtidig påvirke fotavtrykkene av våre handlinger. Årets konferanse valgte å fokusere på forutsetningene som må ligge til grunn for å lykkes – motivasjon og kunnskap.

Da Al Gore avsluttet konferansen med sitt foredrag, til stående applaus fra en full sal, hadde han belyst og besvart de tre spørsmålene han definerte som helt sentrale for å løse utfordringene:

  1. Må vi forandre oss?
  2. Kan vi forandre oss?
  3. Vil vi forandre oss?

Svaret er utvilsomt JA – men det finnes sterke krefter i verden som fremdeles mangler nødvendig motivasjon og vilje. Al Gore var klar i sin tale da han sa at vi kommer til å bli svar skyldige når våre barnebarn i fremtiden spør vår generasjon om hvorfor vi ikke ville, når vi både måtte og kunne forandre oss.

Men han uttrykte også forsiktig optimisme. Fordi innsatsen som må til for å snu utviklingen mot et grønnere samfunn gir så mange muligheter. De siste fem årene har det skjedd en eksplosjon i investeringer i bærekraftige selskaper. Fra 2012 til 2016 økte denne typen investeringer med 73%.

Yngve Slyngstad, lederen av Statens Pensjonsfond Utland, forklarte hvordan de utøver aktiv eierskap, noe som ikke er en liten oppgave når vi snakker om mer enn 9000 selskaper og totale investeringene som utgjør 1% av verdens noterte aksjer. Det blir mange generalforsamlinger å stemme på, som Slyngstad sa. Han la noen klare retningslinjer til grunn for dette arbeidet, med etikk, ansvarlighet og bærekraft i sentrum. Avkastningen fra Statens Pensjonsfond Utlands miljørelaterte investeringsmandater har forøvrig økt med tre prosentpoeng mer enn aksjeindeksen de siste fem årene. Fem år er ikke statistisk signifikant i denne sammenhengen, men det er allikevel interessante tall, mente Slyngstad.

Foto: Johannes Granseth
Al Gore på Grieg Investor-konferansen i Gamle Logen.
Foto: Johannes Granseth
Yngve Slyngstad forklarer hvordan Oljefondet skal ivareta finansielle verdier for fremtidige genrasjoner på en ansvarlig måte.
Foto: Johannes Granseth
Lederen av FNs klimapanel, Hoesung Lee, ga sine kommentarer på den siste klimarapporten. Han fastslo tre viktige ting: Klimaendringer skjer. Det kan være mulig å oppnå 1,5 gradersmålet. Nåes dette målet vil det gi synergieffekter til flere andre av FNs bærekraftsmål, som f. eks vannmangel og reduksjon av fattigdom.
Foto: Johannes Granseth
Siri Kalvig er ansvarlig for å bygge opp og lede Nysnø; det nye, statlige selskapet for klimainvesteringer. Hun presenterte fokusområdene fondet vil ha, og la vekt på at de skal gjøre lønnsomme investeringer i ekspansjonsfase-selskaper som bidrar positivt til å endre samfunnet fra fossilt brensel til fornybart og bærekraftig.
Foto: Johannes Granseth
Tore Lærdal, leder av Laerdal Medical la frem visjonen mot 2030: «Helping save 1 million more lives per year». Gjennom smarte investeringer, digital teknologi og kvalitetsforbedring skal Laerdal Medical redusere antall unødvendige dødsfall og utelukke muligheten for dødsfall grunnet dårlig behandling.
Foto: Johannes Granseth
Ben Caldecott fra Universitetet i Oxford fokuserte på at overgangen fra fossilt brensel til fornybar energi vil være kapitalintensivt, men også at denne overgangen betyr et mulighetsområde for gode investeringer og for risikoreduksjon i porteføljer.
Foto: Johannes Granseth
Fra Gjensidigestiftelsen stilte både daglig leder, Unn Dehlen og porteføljeforvalter Christian Tollefsen for å fortelle hvordan stiftelsen bruker begge sidene av balansen til å fokusere på trygghet og helse.
Foto: Johannes Granseth
Øistein Medlien fra Grieg Investor satt ansvarlige investeringer i sammenheng med tradisjonell investeringsstrategi. Spørreundersøkelsen i forkant av konferansen avdekket at mangel på kunnskap er den største hindringen for bærekraftige investeringer, men at det til tross for dette blir etterspurt stadig flere bærekraftige produkter.
Foto: Johannes Granseth
Daglig leder i Grieg Investor, Tiril Jakobsen ønsket velkommen ved å minne om at ny kunnskap må brukes for å skape verdier og samtidig påvirke fotavtrykkene av våre handlinger.
Foto: Johannes Granseth
Konferansier Gudleik Njå under Grieg Investor-konferansen 2018.
Foto: Johannes Granseth
Al Gore ønskes velkommen av Gudleik Njå.