Oslo, 23. august 2019

Lunsjpresentasjon: Sustainability Trends Report 2019

Fredag 23. august var det bærekraft som sto på menyen. Adam Frost fra Generation Investment Management holdt en innholdsrik presentasjon om deres bærekraftsrapport, "Sustainability Trends 2019".

Rapporten tar for seg trender innenfor områdene Økonomi og Finans, Helse, Konsum, Energi, Industri og Mobilitet/Transport. Å avdekke slike trender er en viktig del i forvaltningen av Generation sine fond. Det er også viktig for å skape debatt, dialog og oppmerksomhet rundt bærekraft.

Innenfor noen områder tegner rapporten et mer dystert bilde enn tidligere «Sustainability Trends». En økende befolkning som konsumerer mer fører til press på flere områder, deriblant biologisk mangfold. Med fortsatt økende CO2-utslipp og stigende gjennomsnittstemperaturer har klimautfordringene aldri vært tydeligere.

Samtidig peker rapporten også på positive trender. En positiv utvikling er de stadig fallende kostnadene for bruken av fornybare energikilder; fornybar energi er nå konkurransedyktig med fossil energi. Overraskende er dog subsidier til fossil energi økende. Innenfor konsum peker rapporten på et tydelig skifte i konsumentenes preferanser mot bærekraftig konsum. For eksempel kommer dette til uttrykk gjennom økt interesse for brukt- og lånemarkedet for klær, bøker og teknologi. En trend innenfor konsum som derimot ikke utvikler seg i riktig retning er turisme, og særlig gjelder dette flyreiser. Flyreiser innenfor og til Europa står for halvparten av reiser turister gjør globalt.

Link til Sustainability Trends Report 2019