Har du tid til å fokusere på de viktige beslutningene?

Ingen kjenner morgendagen, men dessverre er realiteten at mange investorer heller ikke kjenner gårsdagen.

Tilbake til Grieg EnigmaGjenspeiler dine verdier… 

 

Det brukes unødig mye tid i store regneark for å beregne avkastning, allokeringer, rentefølsomhet og andre viktige nøkkeltall. Altfor mange har ikke tilgang til relevant informasjon om egen portefølje, spesielt ikke på aggregert nivå. Tiden som brukes på å utarbeide rapporter og underlag for viktige beslutninger, kunne med fordel heller handlet om fokus på forretningskritiske aktiviteter og planlegging av fremtidig gevinst.

 

Hva gjør Grieg Enigma for deg?

Grieg Enigma gir deg oppdatert status på din portefølje daglig, både hva gjelder avkastning og allokering. Du kan enkelt se hvilke investeringer som bidrar mest til avkastningen i porteføljen, både absolutt og relativt. I tillegg finnes en gjennomlysningsmodul med oversikt over hvilke aksjer du eier, både på aggregert nivå men også per fond. Total eksponering mot geografiske områder (regioner og enkeltland), bransjer og valuta kommer tydelig fram. All data i systemet aggregeres og brytes opp slik du selv ønsker det – med et enkelt tastetrykk.

En egen RENTEMODUL viser deg egenskapene til renteporteføljen, som effektiv rente, rentedurasjon, kredittdurasjon samt en rentematrise som viser deg effekten av endring i rente og kredittmargin.

ANALYSEMODULEN gir deg tilgang til våre egenutviklede faktaark som inneholder all nødvendig informasjon for alle fond og porteføljer. Faktaarket er en kompakt, relevant og to-the-point kvantitativ analyse av fond og porteføljer. Her belyses avkastnings- og risikoegenskaper ved en investering gjennom en analyse av den historiske verdiutviklingen.

FAKTAARKET viser hvordan fondet/porteføljen har prestert historisk:

I forhold til sine konkurrenter? Peer group-analyse.
Når markedene stiger/faller? Konsistensgrafer.
Under hvilke markedsforhold trives eller mistrives fondet/porteføljen?
Hvor mye har fondet/porteføljen tapt på det meste? Drawdown-grafer.
Hva er egentlig risikoen her? Absolutt og relativ.

Grieg Enigma – enkel å forstå, enda enklere å bruke

Å legge en langsiktig strategi og deretter evne å følge den er viktig – spesielt i turbulente tider. Vi er overbevist om at kunnskap er den beste medisin mot anfall av kortsiktighet. Med over 15 år som investeringsrådgivere for Norges største investorer er vår erfaring at kloke beslutninger bygger på full oversikt og forståelse av egen portefølje. Derfor utviklet vi Grieg Enigma. Alt du trenger å vite om din portefølje blir kontinuerlig oppdatert. I tillegg er systemet enkelt å forstå og enda enklere å bruke – når du vil og hvor du vil via din PC, nettbrett eller smarttelefon.

Tilbake til Grieg EnigmaGjenspeiler dine verdier…