Familieeide selskaper

Selskaper eid av familier møter ulike problemstillinger, men har flere felles kjennetegn.

Familieeide selskaper er ulike og varierte. I noen tilfeller er selskapene i operativ drift og møter utfordringer av både driftsmessig og forvaltningsmessig karakter. I andre selskaper er den operative driften kun et fjernt minne markert med klenodier og bilder av tidligere generasjoner på veggen.

Kapitalforvaltning vil ofte være en måte å plassere overskuddslikviditet på eller en måte å diversifisere eiendeler bort fra bransjer man ellers er svært eksponert mot. Et sentralt ønske er ofte å bevare midlene til fremtidige generasjoner. Samtidig er mer kortsiktige behov som midler til formuesskatt eller forbruk på kort eller lang sikt relativt vanlig.

Problemstillinger rundt generasjonsskifter vil også alltid dukke opp for familieeide selskaper. Det handler ikke bare om kontinuitet i driften, men også om fordeling, arv, verdier, evner og ønsker.

 

Vår kompetanse

Familieeide selskaper har alltid vært en stor og viktig del av vår kundebase. Vi har erfaring med familier, som grunnet ulike generasjonsskifter, har delt formuen opp i flere enheter med individuell forvaltning. Andre familier har valgt å samle kapitalforvaltningen til tross for en slik deling av formuen. Vi jobber også med familier som har gått fra den ene løsningen til den andre, og løst de utfordringer dette har ført med seg.

I flere tilfeller har vi vært med på å opprette eierråd og fungert som en naturlig, uavhengig og nøytral rådgivende part overfor de ulike mottakere innen familien. Vi bidrar faglig, foreslår dagsorden, styrer diskusjoner og bruker vårt nettverk til å gi relevante innspill i situasjoner som både kan være emosjonelle og til tider konfliktfylte.

Vi har fagrelaterte arrangementer for alle våre kunder i tillegg til mer spesialiserte for familieeide selskaper. Flere ganger i året arrangerer vi reiser for nye impulser om det som skjer utenfor den daglige sfæren. Det kan være alt fra å se på de nyeste teknologitrendene i Silicon Valley til å få innblikk i hva som skjer i dagens Kina. Vi samarbeider tett med våre kontakter i inn- og utland om dette.

 

Ansvarlige investeringer

Når nye generasjoner kommer til skjer en naturlig forandring. De ønsker gjerne noe mer med kapitalforvaltningen enn forrige generasjon. Det gjenspeiles ofte i  ønsket om å oppnå noe mer enn kun en finansiell avkastning.

Moderne kapitalforvalting deler seg naturlig i to, slik vi ser det. På den ene siden skal vi sørge for en fornuftig avkastning på investeringene. På den andre siden har de fleste et bevisst forhold til fotavtrykkene investeringene etterlater seg. Derfor utarbeider majoriteten av våre kunder etiske retningslinjer i samarbeid med oss, basert på etikk og verdier i tillegg til finansielle målsettinger.

Grieg Enigma gir dere muligheten til full kontroll og kontinuerlig overvåking av dine investeringer – både på avkastning og fotavtrykk.

Les mer om Grieg Enigma

Les mer om Ansvarlige Investeringer