Forbund og foreninger

Et forbund skal ivareta medlemmenes interesser, men har mange hensyn å ta.

Et forbunds primære oppgave er å ivareta medlemmenes interesser. De skal ha muskler til å sette makt bak kravene. Forbund har i mange år vist verden at det ofte lønner seg å stå sammen og at tillitt og troverdighet er sentrale begreper i denne sammenhengen. De som forvalter kapitalen på vegne av medlemmene må ha respekt og forståelse for dette.

En viktig oppgave i et forbunds kapitalforvaltning er å kunne sette økonomisk makt bak kravene som blir stilt. Dette blir muliggjort gjennom bevaring av realverdier i porteføljen for konfliktberedskapen til forbundet, samt i noen tilfeller å styrke forbundets generelle økonomi.

Samtidig må forvaltingen unngå høy risiko med medlemmenes penger som innsats. Det er et stort ansvar. Å minimere tap er viktigere enn å maksimere gevinst. Det er en forvaltningsmessig utfordring å bevare realverdier i et land med høy lønnsutvikling, samtidig som rentene på trygge bankinnskudd åpenbart ikke er nok for å nå målene med forvaltningen.

 

Vår kompetanse

Grieg Investor har mangeårig erfaring med arbeid for forbund, og kjenner godt til problemstillingene de står ovenfor. På vegne av norske forbund har vi rundt 10 milliarder kroner under rådgivning.

 

Gjenspeiler dine verdier dine verdier?

Forbund har klare etiske retningslinjer for å ivareta sine medlemmers interesser. Dette må kapitalforvaltningen gjenspeile. En arbeidstakerorganisasjon vil naturlig nok være særskilt opptatt av arbeidstakerrettigheter. Da er det viktig å kunne kontrollere at underliggende fond i en annen del av verden ikke er investert i bedrifter som bryter mot dette. Omdømmerisikoen og tapet av tillit kan bli alvorlig selv om dette bare skjer ubevisst. For én ting er å ville det, en annen ting er å kontrollere det. Selv Statens pensjonsfond utland møter utfordringer knyttet til ansvarlige investeringer.
Grieg Enigma gir deg muligheten til full kontroll og kontinuerlig overvåking når du vil og hvor du vil.

Les mer om Grieg Enigma

Vi utfører alle oppgaver innen kapitalforvaltning, fra strategiprosess, forvaltervalg og porteføljekonstruksjon, transaksjoner og rapportering. I tillegg tilbyr vi relevante arenaer og nettverk. Vi har fagrelaterte arrangementer for alle våre kunder i tillegg til mer spesialiserte for forbund.

Les mer om Ansvarlige Investeringer